Rõngu-Viljandi maantee kergtee ehitamine

2019. aasta juulikuu lõpuks valmis Viljandi mnt kergtee, ehitaja RoadWest OÜ.

Rõngu alevik asub tiheda liiklusega maanteede ristumiskohas. Ristmiku vahetus läheduses paiknevad teenuskeskus, raamatukogu, side, kauplused, toitlustus, perearst, hooldusravikeskus, rahvamaja, kirik, bussijaam ja piirkonna suurim tööandja AS Promens. Samuti saab ristmikult alguse tee koolimajja ja lasteaeda.

Kergliiklustee rajamine keskusest Viljandi suunal tagab valla elanikele töökohtade ja avalike teenuste parema kättesaadavuse ning ohutuse. Rõngu alevikus on olemas toetav kergteede võrgustik, mille ühendamisel rajatud kergteega paraneb otseselt paljude inimeste ühendus töökohtade ja avaliku teenuse pakkujatega.

Siit leiate ka Andres Luige fotoseeria kergtee ehitusest.

 

Elva Vallavalitsus esitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele siseministri 13.02.2015 a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord" alusel taotluse toetuse saamiseks Rõngu alevikus paikneva kergliiklustee rajamiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas valla taotluse ja eraldas projektile „ Rõngu-Viljandi maantee kergliiklustee" toetuse summas 354 497,11 eurot. Projekti kogumaksumus on 417 055,43 eurot ning valla omaosalus sellest 62 558,32 eurotProjekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist

Kergliiklustee valmib 2019. aasta suvel.

Lisainfo: Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee