Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on Elva valla territooriumil viibiva täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma, ajutise ööbimiskoha võimaluse tagamine.
 
Varjupaigateenuse saamiseks pöörduda sotsiaal- ja terviseosakonna poole. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ja vastuvõtuajad on leitavad siit.


Vastutaja: 
Sotsiaalnõunik Alo Rebane
Kontaktid: 5207869; alo.rebane@elva.ee

 

Õigusaktid: 
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas