Vallavalitsuse liikmed

 

Vallavanem
Priit Värv

E-mail: priit.varv@elva.ee
Telefon: 514 9508

Põhiküsimused: üldjuhtimine, riigivõimu- ja valitsusorganisatsioonidega ning vallavolikoguga suhtlemine, valla ja vallavalitsuse esindamine, kommunikatsioon, eelarve.
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 


 

Heiki Hansen

Abivallavanem
Heiki Hansen

E-mail: heiki.hansen@elva.ee
Telefon: 5273 646

Põhiküsimused: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö, tervisedendus.

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

 

 

Abivallavanem
Kristjan Vilu

E-mail: kristjan.vilu@elva.ee
Telefon: 5342 2067

Põhiküsimused: vallamajandus (sh majandustegevus, valla ehitiste ehitamise korraldamine, riigihangete korraldamine, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus-ja korrashoid, liikluskorraldus, vallavara küsimused).

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 


 

Valitsuse liige

Margus Ivask
E-mail: margus.ivask@elva.ee
Telefon: 506 8687

Põhiküsimused: valla suurprojektide rahastus ja arendus. Valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskuste töö ja kogukondade arendamine ning ettevõtlus ja turism.

Vastuvõtt: etteregistreerimisel