Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 05.02–11.02.2024

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 5. veebruar 2024 
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Berit Ojaniit, Auli Mäesalu, Anneli Lepik HOP mudeli töögrupi kohtumine Elva Perekeskuses
Kell 9 Hegri Narusk, Terje Korss, Triin Ojasoo, Triinu Põlgast Elva Teenustega arutelul
Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir ja Sirje Tali koostöökohtumisel Saku vallaga
Kell 13 Hegri Narusk Rohekiirendi koosolekul
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 laste heaolu tiimi koosolek
Kell 13 Sirli Pippar Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali töökoosolekul
Kell 15 Hegri Narusk Projekt O2 arutelul
Kell 15 Sirli Pippar, Hendri Seinberg jalg- ja jalgrattatee toetusmeetme koosolekul
Kell 16 Volikogu istung  

 

Teisipäev, 6. veebruar 2024 
Kogu päev Rutt Hanni ja Karmen Paavel Tartus “Huvikaitse” koolitusel 
Kell 8.15 Anneli Lepik koostöökohtumisel Elva Perekeskuses
Kell 9-13 Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Kristi Kalmus keskkonnaspetsialisti kandidaatidega vestlusel
Kell 10 Sirli Pippar turundus- ja turismitiimi koosolekul
Kell 12 Gerda Kiipli-Hiir ja Kristi Liiv NEET projekti avakohtumisel TOL-is
Kell 13 Heiki Hansen, Berit Ojaniit, Auli Mäesalu haridusjuhtide ühiskohtumisel
Kell 14 Anneli Lepik Tartu Ringkonnakohtus istungil
Kell 14.30 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 15.30 vallavalitsuse istung 

Kolmapäev, 7.veebruar 2024 
Kogu päev Heiki Hansen, Berit Ojaniit, Sirle Lüüs “Noorsootöö kvaliteedihindamise järgne tugi” avakohtumisel
Kell 9.30 Gerda Kiipli-Hiir veebikohtumisel “Erivajadustega laste sotsiaal-, tervise- ja haridusvaldkonna integreeritud tugi ja hindamised”
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja teenuste komisjon
Kell 10.30 finantsosakonna koosolek
Kell 11.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel iHAC koostöökohtumisel Tartu Linnavalitsusega
Kell 13 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul
Kell 15.30 Priit Värv notaris
Kell 18 Sirli Pippar, Jaanika Saar, Kristjan Vilu, Ede Möldre Puhja piirkonnakogu koosolekul Puhja Seltsimajas
Kell 18 Priit Värv kohtumisel Rannu Kooli hoolekoguga 

Neljapäev, 8. veebruar 2024 
Kogu päev Merilin Vipper ja Anneli Lepik koolitusel “KOVi pärimisjuhtumid”
Kogu päev Jessica Kaur koolitusel “Traumat arvestav praktika”
Kell 8.30 Gerda Kiipli-Hiir SA Uderna Hooldekodu nõukogu koosolekul
Kell 9 Hegri Narusk, Sirli Pippar vallamaja projekti arutelul
Kell 11 Priit Värv notaris
Kell 13 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus
Kell 14 APO koosolek
Kell 14 Hegri Narusk Rohekiirendi ideede arutelul
Kell 17 Priit Värv, Heiki Hansen, Berit Ojaniit, Auli Mäesalu, Sirli Pippar avalikul arutelul Palupera Põhikoolis 

Reede, 9. veebruar 2024  
Kogu päev Jessica Kaur koolitusel “Traumat arvestav praktika”
Kogu päev Kell 10 Jaanika Saar, Maarika Uprus, Margus Ivask, Kristjan Vilu üldplaneeringu koosolek
Kell 15 Hegri Narusk DeltaE Inseneribürooga energiasäästu arutelul  

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 29.01–04.02.2024

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 29. jaanuar 2024 
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Merilin Vipper, Auli Mäesalu ja Berit Ojaniit haridusvõrgu korrastamise koosoleku
Kell 10 Kristi Liiv Riigi Tugiteenuste Keskuse NEET-noorte toetuse saajate infopäeval veebis
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir, Merilin Vipper ja Heiki Hansen hooldekodude teemalisel arutelul
Kell 10 Sirle Lüüs HARNO noortevaldkonna infotunnis
Kell 11 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis
Kell 11 Margus Ivask, Salle Ritso, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Reet Värnik, Kaire Volmer ja Ede Möldre kohtumisel Keskkonnaameti ning Ridaküla elanikega
Kell 13 sotsiaaltööspetsialistide koosolek
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 Sirli Pippar Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali töökoosolekul
Kell 15 Jaanika Saar, Maarika Uprus Kesk 38 arendustegevuste arutelul
Kell 15 Karmen Paavel kohtumisel Tervise Arengu Instituudi esindajaga
Kell 15 Anneli Lepik koostöökohtumisel Elva Perekeskuses 

Teisipäev, 30. jaanuar 2024 
Kogu päev Sirli Pippar Ettevõtluskeskkonna arenguprogrammi õppereisil Soomes
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik ja Jessica Kaur laste heaolu teemalisel arutelul
Kell 10 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Berit Ojaniit haridusvõrgu korrastamise kohtumisel
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik koostöökohtumisel Elva Perepesas SA Lapse Heaolu Arengukeskuse esindajatega
Kell 12.30 HKO ja STO laste heaolutiimi esindajate koostöökohtumine Elva Gümnaasiumiga
Kell 13 Karmen Paavel kohtumisel Elva Perekeskuse esindajatega
Kell 14.30 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 15 Hegri Narusk energiatõhusa renoveerimise veebiseminaril
Kell 15.30 Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik ja Jessica Kaur juhtumi arutelul
Kell 15.30 vallavalitsuse istung
Kell 16 Reet Värnik ja Maarika Uprus kohtumisel Käärdi tee 3 ehitusküsimuses
Kell 17 Heiki Hansen Rannu piirkonnakogu kohtumisel 

Kolmapäev, 31. jaanuar 2024 
Kogu päev Sirli Pippar Ettevõtluskeskkonna arenguprogrammi õppereisil Soomes
Kell 10 Jaanika Saar, Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni Konguta rahvamajas “Easõbralik elukeskkond” kohtumisel
Kell 10 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva Perekeskuses
Kell 10 Helen Köhler TOLi koosolekul
Kell 11 Karmen Paavel Vaimse tervise teenustoetuse infopäeval
Kell 13.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni koostöökohtumisel HKO-ga
Kell 14.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon 

Neljapäev, 1. veebruar 2024 
Kogu päev Karmen Paavel Traumat arvestavale praktikale keskenduval koolitusel
Kell 9 Kristi Liiv, Sirle Lüüs noorsootöötajate kohtumisel Rõngus
Kell 10 Hegri Narusk, Jaanika Saar vallamaja renoveerimisprojekti arutelul
Kell 13 Sirli Pippar, Jaanika Saar, Helen Köhler, Heiki Hansen tunnustusavalduste jagamise komisjoni koosolekul
Kell 15 Sirli Pippar, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs kaasava hariduse toetusmeetme arutelul
Kell 17 Auli Mäesalu, Berit Ojaniit haridusvõrgu korrastamise arutelul Valguta Lasteaed-Algkoolis 

Reede, 2. veebruar 2024  
Kogu päev Jaanika Saar, Sirli Pippar “Loov vald” kohtumisel Luunja kultuurikeskuses
Kogu päev Karmen Paavel Traumat arvestavale praktikale keskenduval koolitusel
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni SA Rõngu Hooldekodu nõukogu koosolekul
Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni SA Uderna Hooldekodu nõukogu koosolekul 

Laupäev 3. veebruar 2024 
Kogu päev Jaanika Saar, Sirli Pippar “Loov vald” kohtumisel Luunja kultuurikeskuses 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 22.01–28.01.2024

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 22. jaanuar 2024 
Kogu päev Berit Ojaniit Norras õppereisil HOP töögrupiga
Kell 9 Sirle Lüüs kohtumisel maleva korraldajatega
Kell 9.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik laste ja perede heaolu teemade arutelul 
Kell 10.00 Jaanika Saar, Maarika Uprus Kesk tn 2 kinnistu omanikuga arutelul
Kell 12.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel kohtumisel Libertas Keskuse esindajaga
Kell 13 Jaanika Saar, Maarika Uprus kohtumisel Keskkonnaametiga
Kell 13 Karmen Paavel laste heaolu tiimi koosolekul
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 Sirli Pippar Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali töökoosolekul
Kell 13 Hegri Narusk, Kristjan Vilu Emajõe Veevärk nõukogu koosolekul
Kell 14.30 Karmen Paavel KOV turvalisuse arenguprogrammi veebiseminar
Kell 15 Sirli Pippar, Helen Köhler tunnustamiste tänusündmuse arutelul 

Teisipäev, 23. jaanuar 2024 
Kogu päev Ede Möldre Puhjas
Kogu päev Berit Ojaniit Norras õppereisil HOP töögrupiga
Kell 10 Paul Sinisaar Transpordiametiga teede järelevalve teostamisel
Kell 10 Sirli Pippar turundus- ja turismitiimi koosolekul
Kell 10.30 Priit Värv notaris
Kell 13 Kristi Liiv Tartumaa Omavalitsuste Liidus NEET projekti kohtumisel
Kell 14 Hegri Narusk Tarkade Linnade rohekiirendi kohtumise arutelu
Kell 14.30 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 15.30 vallavalitsuse istung
Kell 16 Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel International Organization for Migration tegevjuhiga 

Kolmapäev, 24. jaanuar 2024 
Kogu päev Hegri Narusk ja Monika Õigus Tallinnas keskkonnahoidlike riigihangete koolitusel
Kogu päev Karmen Paavel, Rutt Hanni seminaril „Kujundades homseid väljakutseid“
Kogu päev Berit Ojaniit Norras õppereisil HOP töögrupiga
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir annetatud toiduabi infotunnis
Kell 9 Priit Värv omavalitsusjuhtide arenguprogramm
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 13 Sirli Pippar Tartu 2024 eelarve ja aruandluse koosolekul
Kell 13 sotsiaal- ja terviseosakond tutvumas Elva politsei- ja päästemajaga 

Neljapäev, 25. jaanuar 2024 
Kogu päev Berit Ojaniit KOV kultuurijuhtide arenguprogrammis Jõgeva Riigimajas
Kell 10 Sirle Lüüs infopäeval “Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine perioodil 2021-2027"
Kell 10.30 Hille Deede Riikliku perelepitusteenuse seaduse rakenduspraktika ümarlaual Riigikohtus
Kell 12.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Alo Rebane ISTE-projekti koostöökohtumisel
Kell 12.30 Priit Värv notaris
Kell 13.00 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis võrgustiku kohtumisel
Kell 13 Sirli Pippar Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali töökoosolekul
Kell 14 Hegri Narusk, Margit Berg-Jürgens TOLis jäätmemajanduse reformi ja KOV koostöö seminaril
Kell 15 Auli Mäesalu e-eksamite infotunnis
Kell 18 Gerda Kiipli-Hiir sotsiaalkomisjonis 

Reede, 26. jaanuar 2024  
Kell 8.30 Rutt Hanni kohtumisel koduhooldustöötajatega
Kell 10 Jaanika Saar, Sirli Pippar, Hegri Narusk välisrahastusega elluviidavate projektide arutelul
Kell 11 Hille Deede kohtumisel SA TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus
Kell 13 Sirli Pippar, Berit Ojaniit kogukonnakeskuse arutelul
Kell 14 Jessica Kaur Tartu Maakohtus istungil
Kell 15 Priit Värv Tartu 2024 avamisüritusel 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 15.01–21.01.2024

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 15. jaanuar 2024 
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Priit Värv kohtumisel Puhja kooli 9. klassi õpilastega
Kell 10 sotsiaaltööspetsialistide koosolek
Kell 12 Jaanika Saar. Sirli Pippar, Kärt Kuusik IBS-is drOP worksopi korraldamise koosolekul
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 Priit Värv notaris
Kell 13.30 Anneli Lepik kohtumisel Elva Perekeskuse esindajaga
Kell 15.00 Reet Värnik, Kaire Volmer, Jaanika Saar, Salle Ritso, Margus Ivask ja Ede Möldre kohtumisel Keskkonnaameti esindajaga 

Teisipäev, 16. jaanuar 2024 
Kell 8.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel Turvalisuse arenguprogrammi töökoosolekul   
Kell 9 Berit Ojaniit, Auli Mäesalu, Anneli Lepik, Sirle Lüüs lapse ja noore toetamise mudeli koostöökohtumisel (HOP projekt)
Kell 10 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel Euroopa ennetusõppekava koolituste arutelul
Kell 10 Sirli Pippar, Jaanika Saar projekti arutelul
Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel ja Anneli Lepik “Ringist välja” metoodika tutvustusel
Kell 11 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus
Kell 12 Priit Värv Rannu lahingu 105. aastapäeval
Kell 13 Sirli Pippar Eesti Liikumis – ja Heaolufestivali töökoosolekul
Kell 13 Heiki Hansen, Berit Ojaniit, Auli Mäesalu haridusvõrgu korrastamise kohtumisel
Kell 13.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik lastekaitseteemade arutelul
Kell 14.30 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 15 Sirli Pippar turundus- ja turismitiimi koosolekul 
Kell 15.30 vallavalitsuse istung 

Kolmapäev, 17. jaanuar 2024 
Kell 9 Priit Värv notaris
Kell 9 Margus Ivask ja Reet Värnik Elva Gümnaasiumi ehituskoosolekul
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 11 Heiki Hansen Tartu 2024 koosolekul
Kell 13 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek
Kell 14 Heiki Hansen, Berit Ojaniit Perekeskuse kohtumisel Konguta kooliga
Kell 15 Gerda Kiipli-Hiir projekti “Kodud tuleohutuks 2024” infotunnis
Kell 17 Jaanika Saar, Margus Ivask, Maarika Uprus, Sirli Pippar Elva Kultuurikeskuses drOp projekti workshopil 

Neljapäev, 18. jaanuar 2024 
Kogu päev Sirle Lüüs Aruka küla noore seminaril
Kogu päev Margus Ivask ja Sirli Pippar Ettevõtluskeskkonna Arenguprogrammi koolitusel
Kell 9.30 Priit Värv kohtumisel Euroopa Komisjoni esindajatega
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel vaimse tervise toetusmeetme projekti kokkuvõttev koosolek Elva Perekeskusega
Kell 10 Hegri Narusk, Jaanika Saar vallamaja projekti arutelul
Kell 13 HKO koosolek
Kell 13.30 Karmen Paavel Tervishoiu ja hoolduse kauglahenduse Põhjamaade mudelala arutelul
Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir, Heiki Hansen ja Terje Korss koostöökohtumisel Elva Perekeskusega
Kell 14 Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Hendri Seinberg sademeveesüsteemide arutelul Emajõe Veevärgis
Kell 15 Berit Ojaniit ja Auli Mäesalu kohtumisel Elva Linna Lasteaiaga suvepuhkuste teemal 

Reede, 19. jaanuar 2024  
Kell 13 Hegri Narusk arutelul Keskkonnaametis
Kell 14.30 Karmen Paavel Kodukant Tartumaa ja Pääsetameti kogukondade kriisikoolitusel
Kell 19 Priit Värv kultuuripealinna avaüritusel Võrus 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 08.01–14.01.2024

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 8. jaanuar 2024 
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Auli Mäesalu, Berit Ojaniit koostöökohtumisel Tartu Ülikooli Raamatukogus
Kell 10 Jessica Kaur Tartu Maakohtus istungil
Kell 10.30 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Margus Ivask ja Priit Värv Tartu mnt 3 detailplaneeringu töökoosolekul
Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir koostöökohtumisel TOL-i projektijuhiga
Kell 13 laste heaolu tiimi koosolek
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel Rõngu Hooldekodus '
Kell 13 Heiki Hansen kohtumisel Palupera koolis
Kell 13 Sirli Pippar Eesti Liikumis- ja Heaolufestival 2024 töökoosolekul
Kell 13 Jaanika Saar Horizon DroP projekti koosolekul 
Kell 14 Jaanika Saar koos IBS-iga Horizon Drop projekti koosolekul
Kell 14.15 Sirli Pippar Eesti Teadusagentuuri sektorite vahelise mobiilsuse meetme infotunnis veebis
Kell 14.30 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel
Kell 15 Maarika Uprus Tihase ja Leevikese detailplaneeringu kohtumisel planeeringuala naabritega 

Teisipäev, 9. jaanuar 2024 
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik koostöökohtumisel Haridus- ja Kultuuriosakonnaga
Kell 10 Rahvastukuregistri infotund, Ede Möldre
Kell 11 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel Kell 13 Sirli Pippar, Jaanika Saar Horizon Drop projekti töökoosolekul veebis
Kell 13 Hille Deede võrgustikukohtumisel veebis
Kell 13 Hegri Narusk, Sten Saarekivi Varahalduse komplekslepingu arutelul
Kell 14.30 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 15 Sirli Pippar turundus- ja turismitiimi koosolekul
Kell 15.30 vallavalitsuse istung 

Kolmapäev, 10. jaanuar 2024 
Kell 10 Hegri Narusk, Jaanika Saar vallamaja projekteerimise arutelul
Kell 10 Heiki Hansen kultuurijuhtide kohtumisel
Kell 10 Hille Deede kohtuistungil Viljandi kohtumajas
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste koosolek
Kell 15 Priit Värv, Heiki Hansen kohtumisel koolide esindajatega 

Neljapäev, 11. jaanuar 2024 
Kogu päev Hegri Narusk, Kristjan Vilu vallamajanduse hanke ja tööplaanide arutelul
Kell 9 Sirle Lüüs noorsootöötajate kohtumisel 

Reede, 12. jaanuar 2024  
Kell 10 Sirli Pippar, Sirle Lüüs projektitoetuste hindamiskomisjoni koosolekul
Kell 12 Hille Deede võrgustikukohtumisel SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus
Kell 15 Sirle Lüüs noortevolikogu meeskonnakoolitusel 

Laupäev, 13. jaanuar 2024 
Kogu päev Sirle Lüüs noortevolikogu meeskonnakoolitusel 

Pühapäev 14. jaanuar 2024 
Kogu päev Sirle Lüüs noortevolikogu meeskonnakoolitusel 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 02.01–07.01.2024

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 1. jaanuar 2024 - Vallavalitsus suletud! 

Teisipäev, 2. jaanuar 2024 
Kell 10 Heiki Hansen, Berit Ojaniit kohtumisel Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnaga
Kell 13 Berit Ojaniit, Sirle Lüüs HOP mudeli arutelul
Kell 13 Kristi Liiv online kohtumisel Läti noortekeskusega “House of Hope”
Kell 14.30 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek
Kell 15 Sirli Pippar turundus- ja turismitiimi koosolekul 

Kolmapäev, 3. jaanuar 2024 
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 10 Maarika Uprus, Daisy Sild ja Kaire Volmer kohtumisel maaomanikega Rannaküla maakorralduse teemal
Kell 10.30 sotsiaalteenuste ja –toetuste komisjon
Kell 11 Heiki Hansen, Berit Ojaniit  Perekeskusega külastamas Palupera kooli 

Neljapäev, 4. jaanuar 2024 
Kell 9 Kristi Liiv noorsootöötajate kohtumisel Rannus
Kell 9 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Berit Ojaniit Perekeskusega külastamas Rannu Lasteaeda 
Kell 10.30 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Berit Ojaniit Perekeskusega külastamas Rannu kooli
Kell 13 HKO koosolek 

Reede, 5. jaanuar 2024  
Kell 9 Berit Ojaniit, Sirle Lüüs, Heiki Hansen, Jessica Kaur Elva valla lapse ja noore toetamise mudeli töötoas
Kell 19 Priit Värv Euroopa kultuuripealinne avaüritusel Valgas  

Majast väljas 
Sten Saarekivi, 27.12.2023-04.01.2024 puhkusel, asendaja Margit Berg-Jürgens
Merilin Vipper, 27.12.2023-05.01.2024 puhkusel, asendaja Salle Ritso
Karmen Paavel , 01.01.2024-14.01.2024 puhkusel  

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 18.12–24.12.2023

Esmaspäev, 18. detsember 2023
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 Priit Värv kohtumisel Politseiga
Kell 10.30 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel
Kell 11 Jaanika Saar DrOp kohtumisel
Kell 11 Hegri Narusk, Hendri Seinberg, Kristjan Vilu sademeveesüsteemide arutelul
Kell 13 Priit Värv Regionaalse Kriisikomisjoni ühisistungil “koolide pommiähvarduse õppuse kokkuvõte”
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 Heiki Hansen, Berit Ojaniit, Auli Mäesalu Perekeskuse kohtumisel Puhja kooliga
Kell 13 Karmen Paavel Regionaalse kriisikomisjoni istungil
Kell 15 Karmen Paavel, Gerda Kiipli-Hiir koostöövestlusel
Kell 13 sotsiaaltöö spetsialistide koosolek
Kell 16 Volikogu istung

Teisipäev, 19. detsember 2023
Kell 9.20 Arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Priit Värv, Heiki Hansen ja Imbi Rõivassepp osalevad hooldereformi rahastuse arutelul koos sotsiaalministeeriumi ametnikega
Kell 14 Hegri Narusk VMO töökoosolekul
Kell 15 finantsosakonna koosolek
Kell 16 revisjonikomisjoni koosolek
Kell 13 Priit Värv, Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni hooldereformi rahastuse arutelul Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusametiga
Kell 16 Revisjonikomisjoni koosolek

Kolmapäev, 20. detsember 2023
Kell 9 meeskonna üldkoosolek
Kell 11 finantsosakonna motivatsioonikoosolek, kokkuvõtete tegemine
Kell 13 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir koostöökohtumisel Haapsaluga Elva Perepesas
Kell 14 Anneli Lepik Tartu Maakohtus istungil

Neljapäev 21. detsember 2023
Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Anneli Lepik koostöökohtumisel Perepesas

Reede, 22. detsember 2023 
Kell 10.30 Priit Värv notaris
Kell 13 HKO koosolek

 

Majast väljas
Liana Loorits, 18.12.-22.12.2023 puhkusel, asendaja Triinu Paas
Monika Õigus, 20.12.-29.12.2023  puhkusel, asendaja Hegri Narusk
Imbi Rõivassepp, 21.12.-22.12.2023  puhkusel, asendaja Inna Rebane
Anne-Mai Johanson, 18.12.-01.01.2024  puhkusel, asendaja Hene-Kreete Hoop
Maarika Uprus, 18.12.-22.12.2023  puhkusel, asendaja Jaanika Saar
Kayvo Kroon, 16.12.-31.12.2023 puhkusel, asendaja Jaanika Saar
Anneli Teder, 21.12.2023 puhkusel

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 11.12–17.12.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 11. detsember 2023 
Kogu päev Maarika Uprus ja Jaanika Saar ruumilise planeerimise õppereisil Pärnumaal
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Sirli Pippar SPOKU arendajaga veebikoosolekul
Kell 9 Berit Ojaniit, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs, Anneli Lepik, Karmen Paavel HOP mudeli kohtumisel Elva Perekeskuses
Kell 11 Karmen Paavel ja Gerda Kiipli-Hiir turvalisuse arenguprogrammi koosolekul
Kell 11 Helen Köhler Tartumaa Omavalitsuste Liidu koosolekul
Kell 11 Sirli Pippar, Margit Berg-Jürgens ja Hegri Narusk ringmajanduse programmi taotlusvooru arutelul
Kell 12.30 Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel Perepesa juhi Teele Kravtšenko ja Perekeskuse juhataja Tiina Treesiga
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul
Kell 13 Heiki Hansen, Berit Ojaniit, Auli Mäesalu Perekeskuse kohtumisel Puhja Lasteaiaga
Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 14 Karmen Paavel seminaril "Vaimne tervis ja heaolu - kes vastutab?"
Kell 15 Gerda Kiipli-Hiir ELVL-i infotunnis „Riigikohtu otsuse ootel (sotsiaalhoolekande seaduse § 221 põhiseaduslikkuse järelevalve asjas)“.
Kell 16 eestseisuse koosolek
Kell 17.30 rahanduskomisjoni koosolek 

Teisipäev, 12. detsember 2023 
Kogu päev Maarika Uprus ja Jaanika Saar ruumilise planeerimise õppereisil Pärnumaal
Kogu päev HKO meeskonna päev
Kell 9 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel ennetusteemade arutelul 
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Daisy Sild Maksu-ja Tolliameti veebikoolitusel “2024.a maamaks”
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 11 Anneli Lepik kohtumisel Tilsi Perekodus
Kell 12 Karmen Paavel Tartumaa turvalisuse tegevusplaani koostamisel
Kell 13 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek Rõngu Teenuskeskuses
Kell 15 Sirli Pippar turundus- ja turismitiimi koosolekul
Kell 15.30 Karmen Paavel äärmusluse koolituse arutelul 

Kolmapäev, 13. detsember 2023 
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir Sotsiaalkindlustusameti koostööseminaril
Kell 10 Sirli Pippar arendusjuhtidele suunatud e-seminaril 
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 11.00 Jaanika Saar, Hegri Narusk, Terje Korss vallamaja projekteerimise koosolekul
Kell 14.00 Urmi detailplaneeringu koosolek. Margus Ivask, Jaanika Saar ja Maarika Uprus 

Neljapäev 14. detsember 2023 
Kogu päev Margus Ivask ja Sirli Pippar osalevad Ettevõtluskeskkonna arenguprogrammi üritusel Varal
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel osakonnas olevate praktikantidega
Kell 13 Hegri Narusk, Sten Saarekivi, Kristjan Vilu valla heakorralepingu arutelul 

Reede, 15. detsember 2023  
Kogu päev Karmen Paavel Sotsiaalministeeriumi kohtumine Vaimse tervise tegevusplaani 2023-2026 ja vaimse tervise osakonna tegevuste ülevaate teemal.
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir, Monika Õigus, Hegri Narusk ja Heiki Hansen STO autode hanke ettevalmistaval kohtumisel
Kell 9 Auli Mäesalu TAHKiga kohtumisel Karolini Koolis 
Kell 10.30 Hille Deede kohtuistungil Tartu Maakohtus 
Kell 11.00 Margus Ivask ja Reet Värnik Elva Gümnaasiumis kohtumisel PPA esindaja ja ehitajaga ajutise kasutamisloa taotlemiseks
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel Vaegkuuljate Ühinguga 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 04.12–10.12.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →

Esmaspäev, 4. detsember 2023 
Kogu päev sotsiaal- ja terviseosakond külastamas Viljandi Psühhiaatriakliinikut
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 Jaanika Saar, Berit Ojaniit Loov Vald ideekoosolekul
Kell 12 Karmen Paavel Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 Auli Mäesalu, Terje Korss, Hegri Narusk, Kristjan Vilu koolitranspordi teemalisel koostöökohtumisel
Kell 14.30 Jaanika Saar ja Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 koosolekul 

Teisipäev, 5. detsember 2023 
Kogu päev Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Triinu Põlgast, Antonina Uffert Türil raamatupidamisprogrammi Pmen koolitusel
Kell 9.30 APO koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik lastekaitseteemade arutelul
Kell 11 Anneli Lepik Sotsiaalministeeriumi korraldataval asendushooldusteenuse ja kinnise lasteasutuse teenuse infopäeval
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu projektide artelul
Kell 14.30 Jaanika Saar DrOp projekti kohtumisel IBS-is
Kell 15 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik Elva Perekeskuses koostöökohtumisel
Kell 18 Berit Ojaniit hariduskomisjonis 

Kolmapäev, 6. detsember 2023 
Kogu päev Anneli Lepik, Karmen Paavel Vabaühenduste Liidu Kaasamise koolitusel
Kell 9 Meeskonna üldkoosolek
Kell 10 Berit Ojaniit KOV kultuurijuhtide arenguprogramm
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 11 Hegri Narusk, Margit Berg-Jürgens jäätmemajanduse arutelul Puhjas
Kell 12.30 Priit Värv kohtumisel Rally Estonia meeskonnaga 
Kell 13 Heiki Hansen koosolekul sotsiaalnõunikega
Kell 18 Gerda Kiipli-Hiir ja Heiki Hansen sotsiaalkomisjoni koosolekul 

Neljapäev 7. detsember 2023 
Kogu päev Karmen Paavel, Kristi Liiv Laste- ja noorte heaoluvõrgustiku koostööseminaril
Kell 10 Hegri Narusk, Jaanika Saar vallamaja projekteerimise arutelul
Kell 14 Hegri Narusk, Margit Berg-Jürgens jäätmereformi infopäeval
Kell 14 Kaire Volmer, Jaanika Saar Valgas ehitusspetsialistide kohtumisel
Kell 14 Imbi Rõivassepp finantsjuhtide korraldustiimi koosolekul Sakus
Kell 15 Anneli Lepik Sotsiaalministeeriumi korraldataval lastekaitsealaste muudatuste infopäeval 

Reede, 8. detsember 2023  
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel seminaril "Lähisuhtevägivalla vähendamine MARAC juhtumikorralduse mudeli toel” Tartus
Kell 13 HKO koosolek 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 27.11–03.12.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 27. november 2023  
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni kohtumisel Estkeer esindajaga
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 Heiki Hansen, Berit Ojaniit kohtumisel Elva kultuurijuhtidega
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni ja Karmen Paavel hoolduskoordinatsiooni projekti arutelul
Kell 10 Jessica Kaur Elva Perekeskuses kohtumisel
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Berit Ojaniit kohtumisel lasteaedade juhtidega
Kell 13 Jaanika Saar drOp projekti koosolekul
Kell 15 Karmen Paavel infotunnis: "Ära kaota oma noort ära!"
Kell 15 Anneli Lepik Elva Perekeskuses kohtumisel 

Teisipäev, 28. november 2023 
Kogu päev Margus Ivask ja Sirli Pippar osalevad Ettevõtluskeskonna Arenguprogrammi koolitusel 
Kell 08.30 Jessica Kaur Tartu Tamme Koolis kohtumisel
Kell 9 Anneli Lepik Elva Perekeskuses kohtumisel
Kell 09.30 APO koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel ennetusteemade arutelul
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 sotsiaaltöötajad Rõngu teenuskeskuses Töötukassaga kohtumisel
Kell 14 Heiki Hansen ja Karmen Paavel Põhjamaade Heaolukeskuse taotlusvooru iHAC Call 2 tutvustusel 
Kell 14.30 Jaanika Saar Tartu 2024 koosolekul  

Kolmapäev, 29. november 2023 
Kogu päev Kogu päev Rutt Hanni, Hene-Kreete Hoop SKA seminaril “Koduteenus täna, homme ja ülehomme”
Kell 10.00 Jaanika Saar ja Sirli Pippar Liikuvuskava (SUMP) arutelul
Kell 11 Karmen Paavel, Jaanika Saar, Berit Ojaniit, Anneli Lepik Elva Turvalisuse arenguprogrammi avasündmusel
Kell 14 Jessica Kaur Tartu Maakohtus istungil 


Neljapäev 30. november 2023 
Kogu päev Heiki Hansen ja Karmen Paavel Lõuna-Eesti operatiivteenistuste ja kohalike omavalitsuste koostööseminar „Kes päästab Reinu ja Maimu?“
Kell 10 Hendri Seinberg, Daisy Sild Maa-ameti e-keskkonna PARI koolitusel  
Kell 10 Sirli Pippar jalg- ja jalgrattateede meetme infotunnil veebis
Kell 13 Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ehituskoosolek. Margus Ivask.
Kell 17 Sirli Pippar Rannu piirkonnakogu koosolekul Rannu Rahvamajas 

Reede, 1. detsember 2023  
Kell 9 Sirle Lüüs noorsootöötajate kohtumisel
Kell 13 HKO koosolek
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel turvalisuse arenguprogrammi arutelul 

Majast väljas: 
Triinu Paas, 20.11.-06.12.2023 puhkusel, asendaja Liana Loorits
Sirje Erm,  27.11.-01.12.2023 puhkusel, asendaja Sirje Tali 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 20.11–26.11.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 20. november 2023  
Kogu päev Imbi Rõivassepp Tartus finantsjuhtide koolitusel
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Hegri Narusk kohtumisel piirkonna koordinaatoritega
Kell 10 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir ja Merilin Vipper üldhooldekodude arutelul
Kell 10 Jessica Kaur Palupera Koolis kohtumisel
Kell 10.30 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus
Kell 11 Jaanika Saar ja Kärt Kuusik drOp projekti koosolekul
Kell 13 Priit Värv Tartu 2024 koosolekul
Kell 13 kantselei koosolek
Kell 13 sotsiaaltööspetsialistide koosolek
Kell 14 Auli Mäesalu, Heiki Hansen Elva Perekeskusega kohtumisel Elva Gümnaasiumis
Kell 15 Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni ja Karmen Paavel hoolduskoordinatsiooniprojekti arutelul
Kell 15 Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul  

Teisipäev, 21. november 2023 
Kogu päev Karmen Paavel Inimkaubanduse ABC koolitusel
Kogu päev Imbi Rõivassepp Tartus finantsjuhtide koolitusel
Kogu päev Anneli Teder, Tatjana Zuravljova ja Triin Ojasoo Tartus Pmen programmi uuenduste infopäeval
Kogu päev Helen Köhler 21. Sajandi raamatukogu koolituspäeval Tartus
Kell 8 Priit Värv, Margus Ivask, hankespetsialist ja kooli töörühm Elva Gümnaasiumi sisustuse hanke arutelu
Kell 8.45 Jaanika Saar, Maarika Uprus, Hendri Seinberg, Hegri Narusk Paadi arenduse tee- ja valgustusprojektide arutelul
Kell 9 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik juhtumikorralduse arutelul Elva Perekeskuses
Kell 9.30 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Auli Mäesalu, Heiki Hansen Elva Perekeskusega kohtumisel Rõngu lasteaias ja koolis
Kell 14 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 15 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik koostöökohtumisel Ajuagentuuriga
Kell 15 Sirli Pippar turundus- ja turismitiimi koosolekul 

Kolmapäev, 22. november 2023 
Kogu päev Karmen Paavel ja Anneli Lepik Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Kaasamine” 
Kogu päev Heiki Hansen, Berit Ojaniit, Sirle Lüüs, Helen Köhler noorsootöötajate ja kultuurijuhtidega Setomaal
Kell 9 Maarika Uprus, Jaanika Saar, Daisy Sild, Hendri Seinberg Käärdi Odra 3 kinnistu arenduse arutelu koos omanikuga
Kell 9 Priit Värv omavalitsusjuhtide arenguprogrammi koosolekul
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek
Kell 13 Hegri Narusk kohtumisel Eesti Keskkonnateenustega
Kell 13.30 Jessica Kaur Elva Gümnaasiumis kohtumisel
Kell 15.00 Imbi Rõivassepp osaleb finantsjuhtide korraldustiimi poolt korraldataval sisekontrolliteemalisel veebiseminaril  

Neljapäev, 23. november 2023 
Kell 10 Hegri Narusk Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet infopäeval
Kell 10 Margus Ivask, Jaanika Saar ja Maarika Uprus Peedu ravikodu detailplaneeringu arutelul 
Kell 13.00 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 13.00 Arengu- ja planeeringuosakond, Heiki Hansen, Margus Ivask erinevate toetusmeetmete arutelu
Kell 14 Margus Ivask Elva Gümnaasiumi korraline ehituskoosolek   

Reede, 24. november 2023  
Kogu päev Auli Mäesalu Jõhvis konverentsil „HaridusLood“
Kell 11 Hegri Narusk ehitiste omanikujärelevalvega kohtumisel
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel ja Eliise-Berta Tarto turvalisuse arenguprogrammi arutelul 

Majast väljas:
Anneli Teder, 22.11.-24.11.2023 puhkusel
Laura Kuusk, 13.11.-24.11.2023 puhkusel, asendaja Hille Deede
Margit Berg-Jürgens, 13.11.-24.11.2023 puhkusel, asendaja Sten Saarekivi
Triinu Põlgast, 16.11.-24.11.2023 puhkusel, asendaja Imbi Rõivassepp
Triinu Paas, 20.11.-06.12.2023 puhkusel, asendaja Liana Loorits
Alo Rebane, 21.11.-24.11.2023 puhkusel 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 13.11–19.11.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 13. november 2023  
Kogu päev Priit Värv Tartumaa Omavalitsuse Liidu juhatuse õppereisil
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 Sirli Pippar, Jaanika Saar, Margus Ivask toetusmeetmete arutelu koosolekul
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 11 Anneli Lepik Tartu Maakohtus istungil
Kell 18 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Sirli Pippar, Berit Ojaniit Valguta Lasteaed- Algkooli avalikul arutelul 

Teisipäev, 14. november 2023 
Kogu päev vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kogu päev Ede Möldre Tallinnas Riigikogus
Kogu päev Karmen Paavel Tervisedenduse konverentsil: Uimastid – väljakutsed ja lahendused
Kell 9 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 9.30 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Auli Mäesalu, Kristi Liiv, Anneli Lepik, Sirle Lüüs noorsootöötajate, lastekaitsespetsialistide ja tugispetsialistide ühiskohtumisel Rannu Rahvamajas
Kell 13 Heiki Hansen, Helen Köhler, Berit Ojaniit lusikapeo üritusel
Kell 14.15 Jaanika Saar valla ÄPI arenduskoosolekul
Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir Rõngu Hooldekodu SA nõukogu koosolekul
Kell 14 Auli Mäesalu kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidus
Kell 15 Sirli Pippar turundus- ja turismitiimi koosolekul
Kell 15.30 Gerda Kiipli-Hiir Uderna Hooldekodu SA nõukogu koosolekul 

Kolmapäev, 15. november 2023 
Kogu päev Sirli Pippar konverentsil “LOO või LOOBU” Valgas
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir ja Alo Rebane ISTE kogemusseminaril
Kogu päev Berit Ojaniit KOV kultuurijuhtide arenguprogrammis Viljandis
Kell 10 Helen Köhler kultuurinõunike kohtumisel Tartus
Kell 13 Karmen Paavel projekti “kodud tuleohutuks” kodude ülevaatamisel
Kell 15 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek 

Neljapäev, 16. november 2023 
Kogu päev Sirli Pippar Maal elamise päev 2024 üle-Eestilisel kohtumisel Järvamaal
Kogu päev Berit Ojaniit KOV kultuurijuhtide arenguprogrammis Viljandis
Kell 10 Hegri Narusk, Jaanika Saar, Hendri Seinberg Elva vallamaja projekteerimiskoosolekul
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 13. Margus Ivask Elva Gümnaasiumi ehitus koosolekul.
Kell 14 Priit Värv, Heiki Hansen  ja Gerda Kiipli-Hiir Elva Väikelastekodu ajalooraamatu esitlusel
Kell 15 Jaanika Saar, Kärt Kuusik praktikandi juhendajaga vestlusel 
Kell 18 Hegri Narusk, Margit Berg-Jürgens jäätmemajanduse infopäeval Elva Kultuurikeskuses 

Reede, 17. november 2023  
Kogu päev Jessica Kaur, Kerli Liivar ja Hille Deede Eesti Rahva Muuseumis konverentsil „Kiindumussuhe – vundament eluks“ 
Kell 9 Karmen Paavel, Anneli Lepik, Berit Ojaniit, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs “Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine” kohtumisel
Kell 13 HKO koosolek
Kell 15.30 Sirle Lüüs Elva valla malevaseminaril
Kell 17 Priit Värv, Sirle Lüüs, Helen Köhler kuld- ja teemantpulmaliste üritusel  

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 06.11–12.11.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 6. november 2023  
Kogu päev Hegri Narusk ja Margit Berg-Jürgens Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldataval ringreisil
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Merilin Vipper, Gerda Kiipli-Hiir ja Heiki Hansen valla hooldekodude reformi koosolekul
Kell 11 kantselei koosolek
Kell 10 Sirli Pippar turundus- ja turismijuhiga koosolekul
Kell 13 sotsiaaltöö spetsialistide koosolek
Kell 14 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus
Kell 16 volikogu istung 

Teisipäev, 7. november 2023 
Kogu päev Priit Värv ja Sirli Pippar visioonikonverentsil Omavalitsus 2025
Kogu päev Hegri Narusk ja Marit Berg-Jürgens Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldataval ringreisil
Kell 9.30 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek
Kell 14.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik kohtumisel Elva Perekeskuses
Kell 15 Karmen Paavel kohtumisel Tartu Ülikooli Aasia keskuse kommunikatsioonijuhiga
Kell 18 Heiki Hansen, Berit Ojaniit, Auli Mäesalu, Sirli Pippar Rannu piirkonna haridusasutustega arutelukohtumisel 

Kolmapäev, 8. november 2023 
Kogu päev Hegri Narusk ja Marit Berg-Jürgens Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldataval ringreisil 
Kell 10 Helen Köhler Tartumaa kultuurijuhtide kuukoosolekul Kambjas
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek
Kell 13 Jessica Kaur Elva Murumuna lasteaias kohtumisel
Kell 13 Karmen Paavel ja Gerda Kiipli-Hiir Tartumaa Omavalitsuste Liidus projekti kohtumisel
Kell 13 Jaanika Saar ja Kärt Kuusik drOp projekti koosolekul
Kell 14 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel Tartumaa koostöökogul 

Neljapäev, 9. november 2023 
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir E-ITS seminaril Tallinnas
Kell 9 Merilin Vipper sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajate infopäeval 
Kell 9-11 Anneli Lepik ELVL sotsiaal- ja haridusvaldkonna infopäeval
Kell 10 Hille Deede SKA Laste heaolu osakonna infopäeval veebis
Kell 11 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Anneli Lepik, Rutt Hanni, Karmen Paavel, Sirli Pippar kohtumisel Lääne-Harju valla esindajatega 
Kell 13.30 Anneli Lepik asendushooldusteenusel olevate lastega seonduval kohtumisel SKA esindajaga
Kell 14 Priit Värv, Heiki Hansen, Helene Liisi Keis kohtumisel Palupera eakatega
Kell 18 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Berit Ojaniit, Helene Liisi Keis, Sirli Pippar Palupera Põhikooli avalikul arutelul 

Reede, 10. november 2023  
Kell 9 Helene Liisi Keis Tartu 2024 kohtumisel 
Kell 10. 30 Heiki Hansen ja Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel Valga ja Otepää vallaga Perepesas
Kell 13 HKO koosolek
Kell 14 Priit Värv, Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Helene Liisi Keis kohtumisel Konguta eakatega
Kell 16 Berit Ojaniit ja Sirle Lüüs kohtumisel Eest Noorteühenduste Liidu esindajatega 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 30.10–05.11.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →

Esmaspäev, 30. oktoober 2023 
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 Jaanika Saar ja Kärt Kuusik DrOp projekti Elva tegevuste arutelul
Kell 10 Helen Köhler ja Berit Ojaniit Aakre Raamatukogus
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir kogukonnapõhise toetatud eluaseme rajamise infopäeval
Kell 11 Helen Köhler ja Berit Ojaniit Rõngu Raamatukogus
Kell 13 Helen Köhler ja Berit Ojaniit Rõngu Raamatukogus
Kell 13 Priit Värv, Jaanika Saar Puhja vana koolimaja ideekorje arutelul
Kell 13 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 14 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Berit Ojaniit  haridusvõrgu korrastamise kaasamisseminaride arutelul
Kell 14 Hegri Narusk linna – ja vallamajanduse küsimuste arutelul
Kell 14 Priit Värv kommunikatsioonikoosolekul
Kell 15 kantselei koosolek 
Kell 16 Priit Värv eestseisuse koosolekul

Teisipäev, 31. oktoober 2023
Kell 9.30 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel ennetusteemade arutelul
Kell 10-16 Daisy Sild, Maarika Uprus Maa-ameti “Loome koos ühist tulevikku” veebikonverentsil 
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Priit Värv notaris 
Kell 13-15 Jaanika Saar, Hegri Narusk ja Helen Köhler Elva valla raamatukogude raamatukappide asukoha ülevaatusel
Kell 13 Sirle Lüüs noortevolikogu esindajaga Palupera Põhikoolis
Kel 14 Sirle Lüüs noortevolikogu esindajaga Rõngu Keskkoolis
Kell 14 Sotsiaaltööspetsialistid ja koduhooldustöötajad Invaru külastusel
Kell 15 Anneli Lepik ja Kerli Liivar kohtumisel Varajase Kaasamise Keskuse esindajaga  

Kolmapäev, 1. november 2023
Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide koolituspäeval Tartus
Kogu päev Berit Ojaniit Kohaliku omavalitsuse kultuurijuhtide arenguprogrammis ViljandisKogu päev Karmen Paavel Üleriigilisel maakondade turvalisuse nõukogude esindajate kohtumisel
Kell 10 Jaanika Saar ja Kaidi Paljumaa  360 Elva arutelu
Kell 10.30 sotsiaalteenuste ja –toetuste komisjon
Kell 13 Heiki Hansen sotsiaalnõunikega kohtumisel 
Kell 13 Sirle Lüüs Tartumaa huvihariduse töögrupi kohtumisel 

Neljapäev, 2. november 2023
Kogu päev Kristi Liiv Tallinnas NGTS 12.seire infopäeval ja ühisseminaril Töötukassaga:  "Ühiselt"
Kell 9 Sirle Lüüs kohtumisel maleva korraldajatega
Kell 10 Sirle Lüüs andmeseminaril “Mis on noortekeskne lähenemine ja kuidas seda rakendada?”
Kell 10 Hegri Narusk energiamajanduse seminaril
Kell 18 Heiki Hansen, Berit Ojaniit, Auli Mäesalu Valguta Lasteaed-Algkooli avalikul arutelul Valgutas 

Reede, 3. november 2023 
Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide koolituspäeval Tartus
Kogu päev Kristi Liiv Tallinnas NGTS 12.seire infopäeval ja ühisseminaril Töötukassaga:  "Ühiselt"
Kogu päev Karmen Paavel Üleriigilisel maakondade turvalisuse nõukogude esindajate kohtumisel
Kell 9 Priit Värv, Karmen Paavel, Hendri Seinberg kriisikomisjoni koosolekul
Kell 13 HKO koosolek 

Majast väljas
Kaire Volmer, 26.10.-03.11.2023, puhkusel, asendaja Reet Värnik
Rutt Hanni, 23.10.-31.10.2023, puhkusel, asendaja Gerda Kiipli-Hiir
Salle Ritso, 25.10-03.11.2023, haigusleht, asendaja Merilin Vipper

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 23.10–29.10.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 23. oktoober 2023  
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Jessica Kaur ja Auli Mäesalu Elva Perekeskuses kohtumisel
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir, Kaie Lomp, Sirje Erm, Hene-Kreete Hoop, Sirje Tali ja Anne-Mai Johanson koostöökohtumisel Toidupangaga
Kell 10 Heiki Hansen Rõngu Rahvamaja teemade arutelul
Kell 10 Auli Mäesalu, Berit Ojaniit, Anneli Lepik, Karmen Paavel HOP kohtumisel Perekeskuses
Kell 10 Sirle Lüüs noorte omaalgatusfondi projektide hindamiskomisjonis
Kell 10 Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane osalevad Elva Teenuste 2024 eelarve arutelul 
Kell 11 Jaanika Saar drOP WP4 koosolekul
Kell 11 Gerda Kiipli-Hiir ja Heiki Hansen koostöökohtumisel Marika Saarega üldhooldusteenuse küsimustes
Kell 13 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Berit Ojaniit alushariduse juhtidega kohtumisel
Kell 13 sotsiaaltööspetsialistide koosolek
Kell 13 Jaanika Saar, Margus Ivast ja Inna Rebane APO eelarve koosolekul
Kell 15 Jaanika Saar, Helene-Liisi Keis ja Sten Saarekivi “Roheline Vald” koosolekul
Kell 15 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik lastekaitse teemade arutelul 

Teisipäev, 24. oktoober 2023 
Kogu päev Karmen Paavel, Gerda Kiipli-Hiir ja sotsiaaltööspetsialistid Tartumaa eakate heaolupäeval Elva Spordihoones
Kell 9 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10.30 Priit Värv osaleb Eakate Heaolupäeval
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 11 Priit Värv ja Karmen Paavel Elva siseturvalisuse ühishoone pidulikul avamisel
Kell 13 Hegri Narusk valla objektide ülevaatusel
Kell 14.30 Priit Värv Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) EU project management training loengul 

Kolmapäev, 25. oktoober 2023 
Kell 8.30 Anneli Lepik ja Hille Deede kohtumisel Tartu Linnavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusameti esindajatega
Kell 9 Sirle Lüüs noorsootöötajate kohtumisel
Kell 9.30 Sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek
Kell10 Hendri Seinberg Kingu ja Sireli tänava sademeveekanalisatsiooni ehituskoosolekul
Kell 13 Karmen Paavel Infotunnis: Toetavad sõnumid kriisis
Kell 13 Anneli Lepik, Gerda Kiipli-Hiir, Hille Deede, Laura Kuusk, Kerli Liivar ja Jessica Kaur peretöötaja teenuse arutelul Elva Perekeskuses
Kell 15 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 15 finantsosakonna koosolek 

Neljapäev, 26. oktoober 2023 
Kogu päev Anneli Lepik, Sirje Erm , Hille Deede ja Sirje Tali Forum Academicum õppepäeval Otepääl
Kell 10 Jaanika Saar, Hegri Narusk vallamaja projekteerimiskoosolekul
Kell 10 Sirli Pippar Elva valla loomeettevõtjate Loovhommikul Lavendel loomeruumis
Kell 10 Sirle Lüüs, Berit Ojaniit noorsootööd koordineerivate asutuste juhtidega kohtumisel
Kell 13 Helen Köhler, Berit Ojaniit kohtumisel Astrid Hallikuga
Kell 13 Jaanika Saar valla Äppi arenduse koosolekul  

Reede, 27. oktoober 2023  
Kogu päev Hille Deede konverentsil „Teekond riikliku perelepitusteenuseni ja edasi...“ Tallinnas
Kell 9 Karmen Paavel Peremajade kriisiõppusel 

Majast väljas 
Kullo Laos, 23.-27.10.2023 puhkusel, asendaja Hendri Seinberg
Paul Sinisaar, 23.-27.10.2023 puhkusel, asendaja Hendri Seinberg
Rutt Hanni, 24.-31.10.2023 puhkusel, asendaja Gerda Kiipli-Hiir
Sirli Pippar, 23.-27.10.2023 puhkusel, asendaja Jaanika Saar 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 16.10–22.10.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 16. oktoober 2023  
Kogu päev Karmen Paavel kriisikommunikatsiooni koolitusel
Kogu päev Sirle Lüüs andmekirjaoskuse ja -teadlikkuse koolitusel
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 Berit Ojaniit, Helen Köhler, Heiki Hansen kultuurijuhtide koosolekul Konguta Rahvamajas
Kell 11.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Elva Gümnaasiumis
Kell 13 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir, Monika Õigus ja Hegri Narusk sotsiaal- ja terviseosakonna autode hankel 
Kell 13 Sirli Pippar turundus- ja turismitiimi koosolekul
Kell 13 Hegri Narusk. Monika Õigus, Gerda Kiipli-Hiir riigihangete arutelu
Kell 14 Heiki Hansen ja Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel Saarde valla esindajatega Perepesas
Kell 15 Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane programmi Veera uuenduste tutvustamisel 

Teisipäev, 17. oktoober 2023 
Kogu päev Jaanika Saar Horizon drOp projekti kohtumisel
Kell 9 Jessica Kaur ja Auli Mäesalu Elva Perekeskuses kohtumisel
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik lastekaitseteemade arutelul
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Karmen Paavel Peremajade õppuse planeerimise kokkusaamisel
Kell 13 Hegri Narusk kommunaalmajanduse arutelul 
Kell 14 finantsosakonna koosolek
Kell 15 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel ennetusteemade arutelul 

Kolmapäev, 18. oktoober 2023 
Kogu päev Jaanika Saar Horizon drOp projekti kohtumisel
Kell 9 sotsiaalteenuste ja –toetuste komisjon
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel, Anneli Lepik, Laura Kuusk, Rutt Hanni koolitusel “Suhtlemine konfliktiolukorras”
Kell 10 Jessica Kaur Tartu Maakohtus istungil
Kell 10 Margit Berg-Jürgens Maaeluvõrgustiku seminaril “Biojäätmete kogumine ja kohtkompostimine”
Kell 10 Hegri Narusk keskkonnahoidlike riigihangete seminaril 
Kell 11 Alo Rebane kohtuistungil Tartu Maakohtus
Kell 15 Sotsiaal- ja terviseosakonna kokkusaamine 

Neljapäev, 19. oktoober 2023 
Kogu päev Sirle Lüüs kohaliku omavalitsuse noorsootööga tegeleva ametniku arengupäeval
Kogu päev Sirli Pippar ja Margus Ivask ettevõtluskeskkonna arenguprogrammi kohtumisel Tammistus
Kell 10 Hegri Narusk, Sten Saarekivi Elva keskväljaku hooldusküsimuste tutvustamisel
Kell 10 Karmen Paavel, Helen Köhler, Jessica Kaur, Sirje Erm Tartumaa Kultuurinädala tähistamisel Rõngu hooldekodus
Kell 11 Imbi Rõivassepp osaleb finantsjuhtide korraldustiimi koosolekul
Kell 13 Hegri Narusk SA Elva Kultuur ja Sport hoonete halduse arutelul
Kell 14 Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Berit Ojaniit kohtumisel Rannu, Rõngu ja Palupera juhtidega 
Kell 14 Anneli Lepik kohtumisel Elva Perekeskuses 

Reede, 20. oktoober 2023  
Kell 9 Haridus- ja kultuuriosakonna koosolek
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik koostöökohtumisel veebis Saaremaa vallaga
Kell 11.30 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel kohtumisel Libertas Sõltuvusravikliiniku esindajaga
Kell 12 Heiki Hansen ja Jaanika Saar Puhja koolihoone laboriruumi projekteerimise koosolekul 
Kell 14 Berit Ojaniit, Auli Mäesalu TAHK koosolekul Tartumaa Omavalitsuste Liidus 

Majast väljas 
17.10 -18.10 Berit Ojaniit puhkusel, asendaja Heiki Hansen 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 09.10–15.10.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 9. oktoober 2023  
Kogu päev Jaanika Saar Tallinnas LIFE projekti EC4RURAL avaseminaril
Kell 9 Karmen Paavel sotsiaaltööspetsialistide koosolekul
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10.30 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 11 Heiki Hansen koostöökohtumisel Elva Gümnaasiumiga 
Kell 11.30 Karmen Paavel ja Rutt Hanni Projekti Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamise infokohtumisel
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir kohtuistungil Tartu Maakohtus
Kell 14 Karmen Paavel ja Gerda Kiipli-Hiir kohtumisel Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuhiga
Kell 15 Priit Värv, Heiki Hansen, Hegri Narusk, Sirli Pippar Rõngu kogukonnakeskuse avamisel 

Teisipäev, 10. oktoober 2023 
Kogu päev Priit Värv Lõuna-Eesti Toidukonverentsil
Kogu päev Berit Ojaniit, Anneli Lepik Tartumaa heaoluprogrammi õppereis Soome
Kell 8 Hegri Narusk eelarve arutelul
Kell 9 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni koduteenuse teemalisel koosolekul
Kell 9.30 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Heiki Hansen Toidukonverentsil
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 13 Karmen Paavel ja Jaanika Saarkohtumisel Päästeameti sireenivõrgustiku projekti meeskonnaga
Kell 14 Jaanika Saar EKÜL töötoa töökoosolekul
Kell 18 Karmen Paavel Vaimse tervise päevale pühendatud loengul “Edu hind” 

Kolmapäev, 11. oktoober 2023 
Kogu päev Karmen Paavel Sisekaitseakadeemia rahvusvahelisel elanikkonnakaitse konverentsil Teel turvalisse homsesse
Kogu päev Berit Ojaniit, Anneli Lepik Tartumaa heaoluprogrammi õppereis Soome
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni ja Hille Deede Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni konverentsil “Sotsiaal(t)öö - kuhu ja kellega liigub?”
Kogu päev Hegri Narusk DeltaE Inseneribüroo korraldataval energiasäästukoolitusel
Kell 11 Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul
Kell 11 Heiki Hansen ja Merilin Vipper arutelul SA-s Elva Kultuur ja Sport
Kell 13 Maarika Uprus, Jaanika Saar Ravikodu detailplaneeringu töökoosolekul
Kell 18 Heiki Hansen, Jaanika Saar, Maarika Uprus üldplaneeringu avalikul arutelul 

Neljapäev, 12. oktoober 2023 
Kogu päev Karmen Paavel Sisekaitseakadeemia rahvusvahelisel elanikkonnakaitse konverentsil Teel turvalisse homsesse
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik ja Hille Deede Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni konverentsil “Sotsiaal(t)öö - kuhu ja kellega liigub?”
Kell 9 Priit Värv kriisikommunikatsiooni koolitusel
Kell 9.30 Heiki Hansen kohtumisel noorsootööd koordineerivate asutuste juhtidega
Kell 10 Jaanika Saar, Hegri Narusk, Kayvo Kroon Elva vallamaja projekteerimiskoosolekul
Kell 14 Priit Värv notaris 
Kell 16 Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolekul 

Reede, 13. oktoober 2023 – Maja suletud! 
Kell 8.30 Hille Deede võrgustikukohtumisel  veebis 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 02.10–08.10.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 
 

Esmaspäev, 2. oktoober 2023  
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 9 Priit Värv, Heiki Hansen, Jaanika Saar, Berit Ojaniit, Gerda Kiipli-Hiir eelarve ühiskoosolekul
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 13 Auli Mäesalu, Sirle Lüüs, Helen Köhler haridustöötajate tunnustusavalduste komisjonis
Kell 19 Sirli Pippar Maal elamise päeva tagasiside/tänukoosolekul Konguta Koolis 

Teisipäev, 3. oktoober 2023 
Kogu päev Helen Köhler 21. saj. raamatukogud Tartumaal
Kogu päev Sirle Lüüs koolitusel “Andmekirjaoskus ja –teadlikkus"
Kogu päev Kristi Liiv õppevisiidil Riiga projektiga “Rural Youth Future”
Kell 9.00 Jaanika Saar Tartu 2024 koosolekul 
Kell 9.00 Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni hoolekande valdkonna arutelul
Kell 9.30 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel ennetusteemade arutelul
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 11 Karmen Paavel Siseministeeriumi partnerluslepingu kohtumisel
Kell 12 Priit Värv eelarve koosolekul
Kell 13 Anneli Lepik Sotsiaalkindlustusameti tugiteenuste disaini õpitoas
Kell 13 Gerda Kiipli-Hiir ja Alo Rebane projekti “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" koostöökohtumisel
Kell 14 Karmen Paavel Rahvatervise valdkonna meeskonnajuhtide kohtumisel
Kell 18.00 Jaanika Saar Rõngus Kaasava eelarve ideede tutvustusel  

Kolmapäev, 4. oktoober 2023 
Kogu päev Sirli Pippar kohalike omavalitsuste arendusjuhtide seminaril Tallinnas
Kogu päev Kristi Liiv õppevisiidil Riiga projektiga “Rural Youth Future”
Kell 10 Priit Värv kohtumisel Lõuna prefektuuri juhtkonnaga
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 13 Heiki Hansen, Gerda Kiipli-Hiir ja Karmen Paavel koosolekul sotsiaalnõunikega
Kell 14 Priit Värv notaris 
Kell 18 Priit Värv ja Sirli Pippar kaasava eelarve ideede tutvustusel 

Neljapäev, 5. oktoober 2023 
Kogu päev Auli Mäesalu, Sirle Lüüs, Helen Köhler Elva valla haridustöötajate tänuürituse ettevalmistamisel
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir lõimumisvaldkonna infopäeval Tartus
Kogu päev Kristi Liiv õppevisiidil Riiga projektiga “Rural Youth Future”
Kell 13 Karmen Paavel Sireenivõrgustiku teemalisel kohtumisel
Kell 18 Priit Värv, Heiki Hansen, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs, Helen Köhler Elva valla haridustöötajate tänusündmusel 

Reede, 6. oktoober 2023 
Kell 9 Heiki Hansen, Sirle Lüüs kohtumisel maleva korraldajatega
Kell 10 Sirle Lüüs portaali “Infohunt” koolitusel
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir, Karmen Paavel ja Sirli Pippar heaolufestivali korraldustiimi koosolekul
Kell 11 Berit Ojaniit, Helen Köhler kohtumisel politseiga 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 25.09–01.10.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 25. september 2023  
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 10 Berit Ojaniit ja Helen Köhler Elva Kultuurikeskuses
Kell 10 arengu- ja planeeringuosakonna koosolek
Kell 11 Jaanika Saar DrOP projekti kohtumisel
Kell 11 Kertu Vuks kohtumisel haridus- ja kultuuriosakonnaga kultuuristrateegia teemadel
Kell 13 sotsiaaltöö spetsialistide koosolek
Kell 13 Auli Mäesalu, Berit Ojaniit lasteaiajuhtidega kohtumisel lasteaias Õnneseen
Kell 15 Volikogu istung 

Teisipäev, 26. september 2023 
Kell 9 Haridus- ja Kultuuriosakonna koosolek
Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnkeskuse ehituskoosolekul
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir ja Anneli Lepik lastekaitseteemade arutelul
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 14 Hegri Narusk Tartumaa jäätmemajanduse seminaril
Kell 13 Priit Värv, Gerda Kiipli-Hiir Puhjas kohtumisel eakatega
Kell 14.30 Priit Värv, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane eelarve arutelul
Kell 15 Auli Mäesalu, Berit Ojaniit, Anneli Lepik HEV transporditoetuse komisjonis 

Kolmapäev, 27. september 2023 
Kogu päev Berit Ojaniit Kohaliku omavalitsuse kultuurijuhtide arenguprogrammis Viljandis
Kogu päev Hegri Narusk, Monika Õigus keskkonnahoidlike riigihangete seminaril Tallinnas
Kell 9 Priit Värv, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane eelarve arutelul
Kell 9.30 sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek
Kell 11 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 12 Priit Värv notaris
Kell Gerda Kiipli-Hiir TOL-i koostöökogu kohtumisel 

Neljapäev, 28. september 2023 
Kogu päev Berit Ojaniit Kohaliku omavalitsuse kultuurijuhtide arenguprogrammis Viljandis
Kell 9 Priit Värv, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane eelarve arutelul
Kell 10 Gerda Kiipli-Hiir, Rutt Hanni ja Heiki Hansen kohtumisel Fleet Complete esindajaga
Kell 10 Hegri Narusk, Jaanika Saar Elva vallamaja projekteerimiskoosolekul
Kell 11 Sirle Lüüs noorsootöö nädala veebiseminaril 
Kell 14 Priit Värv ja Auli Mäesalu Tartumaa haridustöötajate tunnustussündmusel
Kell 16 Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul
Kell 17.00 Jaanika Saar, Kärt Kuusik Elvas Nooruse tn 11 DrOp projekti kaasamisüritusel 

Majast väljas 
15.09-29.09 Karmen Paavel puhkusel
18.09-2909 Heiki Hansen puhkusel, kuni 25.09 asendab Kertu Vuks , alates 26.09 asendab Priit Värv
18.08-01.10 Gelija Otsa puhkusel
26.09-05.10 Jessica Kaur puhkusel, asendab Kerli Liivar 

 

Elva Vallavalitsuse nädala eelinfo 18.09–24.09.2023

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → 

Esmaspäev, 18. september 2023  
Kogu päev Ene Joosing, Kristi Kalmus, Ede Möldre - Rahvastikuregistri konverents
Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
Kell 10 Berit Ojaniit, Helen Köhler, Kertu Vuks kohtumisel Elva valla kultuurijuhtidega
Kell 10 kantselei koosolek
Kell 11 Priit Värv notaris
Kell 11.50 Kertu Vuks kohtumise Elva Gümnaasiumi õpilastega
Kell 13 Hegri Narusk Teede investeeringute arutelul
Kell 13 Priit Värv Elva Teenuste eelarve arutelul
Kell 13 Sirli Pippar ja Kertu Vuks turundus- ja turismitiimi koosolekul
Kell 13.30 lastekaitsetiimi koosolek
Kell 14 Kristi Liiv ja Gerda Kiipli-Hiir NEET-noorte uue projekti tutvustusel Tartumaa Omavalitsuste Liidus
Kell 14 Kertu Vuks, Sirli Pippar, Jaanika Saar ja Heiki Hansen Hellenurme mõisa renoveerimise teemalisel arutelul
Kell 15 Kertu Vuks ja Jaanika Saar osakonna töökorralduse teemalisel arutelul
Kell 15 Hegri Narusk kohtumisel Elva Teenustega
Kell 17.30 Kertu Vuks rahanduskomisjoni koosolekul 

Teisipäev, 19. september 2023 
Kogu päev Ene Joosing, Kristi Kalmus, Ede Möldre Rahvastikuregistri konverentsil
Kell 9 Kertu Vuks, Eliise- Berta Tarto kohtumisel SA Elva Kultuur ja Sport juhiga
Kell 9 Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse ehituskoosolekul
Kell 10 vallavalitsuse istung
Kell 11 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek
Kell 13 Hille Deede kohtumisel Rajaleidja keskuses Tartus
Kell 13 osakonnajuhid koolitusel “Meie inimesed – investeering tulevikku”
Kell 14 Imbi Rõivassepp, Triinu Põlgast osaleb finantsvaldkonna infoseminaril
Kell 14 Sirli Pippar Rämsi küla arendusprojektide arutelul
Kell 15 Eliise-Berta Tarto, Kristjan Vilu, Hegri Narusk Rõngu kogukonnakeskuse avamise arutelul
Kell 18 Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto Maal elamise päeva tegevuspunktide hübriidkoosolekul Elav Elva keskuses 

Kolmapäev, 20. september 2023 
Kogu päev Kristi Liiv Soomes NEET-noorte ja hariduse innovatsiooni teemalisel konverentsil “UBC Education Conference”
Kogu päev Sirle Lüüs huvitoetuse sügiskoolis “Ettevaatust - madal lävepakk!”
Kogu päev Gerda Kiipli-Hiir ja Rutt Hanni seminaril “Vanemaealised ja vägivald” Tallinnas ministeeriumide ühishoones
Kogu päev Hegri Narusk, Monika Õigus riigihangete koolitusel
Kell 9 Sirli Pippar Maal elamise päeva infotunnil veebis
Kell 10 finantsosakonna koosolek
Kell 10 Eliise-Berta Tarto avalike ürituste riskipõhise koostöömudeli pilootprojekti tulemusi tutvustaval seminaril
Kell 10.30 sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjon
Kell 13 Eliise-Berta Tarto Elva valla raadiosaate salvestusel  

Neljapäev, 21. september 2023 
Kogu päev Imbi Rõivassepp osaleb finantsjuhtide täiendkoolitusel Tartus
Kogu päev Kristi Liiv UBC NEET-noorte ja hariduse innovatsiooni teemalisel konverentsil 
Kell 9 Priit Värv ja Helen Köhler kohtumisel Kodutütarde ja Noorkotkaste juhtidega
Kell 9 Sirle Lüüs, Berit Ojaniit noorsootöötajate kohtumisel
Kell 10 Hegri Narusk Elva Vallamaja projekteerimiskoosolekul
Kell 12 Hegri Narusk veebiseminaril
Kell 13 Berit Ojaniit, Auli Mäesalu, Anneli Lepik HOP töögrupi kohtumisel
Kell 17 Jaanika Saar, Kertu Vuks Kaasava eelarve sõelumiskomisjoni koosolekul 

Reede, 22. september 2023 
Kogu päev Imbi Rõivassepp osaleb finantsjuhtide täiendkoolitusel Tartus
Kell 9 Berit Ojaniit hariduse kvaliteeditalgutel Tartus
Kell 13.30 Gerda Kiipli-Hiir, Anneli Lepik koostöökohtumisel SA Lapse Heaolu Arengukeskusega Elva Perepesa teemadel
Kell 18 Kertu Vuks Rannaküla külakoosolekul Linaski talus 

Laupäev, 23. September 2023 
Kogu päev Sirli Pippar, Eliise-Berta Tarto Maal elamise päeval Elva vallas 

Pühapäev, 24. September 2023 
Kell 17 Sirle Lüüs kohtumisel noortevolikoguga 

Majast väljas 
15.09-29.09 Karmen Paavel puhkusel
18.09-29.09 Heiki Hansen puhkusel, asendab Kertu Vuks 
18.08-01.10 Gelija Otsa puhkusel 

 

 

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 14