Välissuhtlus

 

Baikivtsi vald (Ukraina Vabariik)

Koostööleping

Elva valla ja Baikivtsi valla vahel on sõlmitud koostöö kokkulepe 25. oktoobril 2019. aastal. Lepingu sõlmimise eesmärk on arendada partnerlust kahe omavalitsusorgani ja nende elanike vahel. Lepingu raames kohustuvad pooled tegema koostööd vastastikuse arengu, heade tavade vahetamise ja ühisprojektide elluviimise suunas.

Koostööleping puudutab järgmisi valdkondi:

-kogukonna juhtimine;

-haridus ja kultuur;

-sport ja turism;

-maine, majanduse ja äri edendamine;

-koostöö avalik-õiguslike organisatsioonidega;

-koostöö avalik-õiguslike institutsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide vahel;

-koolitused ja seminarid kaasaegsete programmide elluviimiseks, mis on seotud sotsiaalküsimuste, institutsionaalse arengu, keskkonna, hariduse, noorte, rahvatervise, infrastruktuuri ja strateegilise planeerimisega.

Senised tegevused

Elva valla esindajad volikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Marika Saar ja arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks külastasid Baikivtsi valda 16.-19. augustini, mille käigus kohtuti vallajuhtkonnaga, tutvuti vallamaja ametnikega ja tööga, tutvuti koolidega ning külastati piirkonna aasta olulisemat festivali.

Baikivtsi valla esindajad abivallavanem Viktor Pulka, vallakantselei juhataja Elen Bila, arengu- ja investeeringute osakonna juhataja Tetiana Sydorko ja haridusosakonna juhataja asetäitja Volodymyr Semyrko külastasid Elva valda 24.-27. oktoobrini. Külaskäigu ajal tutvuti Elva vallamaja ja vallavalitsuse tööga. Külastati valla ettevõtteid, koole ja turismiobjekte. Külalised võtsid osa Elva valla 2. aastapäeva tähistamisest.

Baikivtsi valla koduleht: https://bsr1653.gov.ua/

Baikivtsi valla ettevõtlust tutvustav koduleht: https://ukrainer.net/baikovetska-hromada-en/

 

UBC- Läänemereäärsete Linnade Liit

Mis asi on UBC? Tegemist on vabatahtliku koostöövõrgustikuga, mille eesmärgiks suurendada potentsiaali, mida liikmeslinnad omavad. Olulisel kohal on demokraatlik, majanduslik, sotsiaalne, kultuurne ning keskkonnasõbralik areng Läänemere regioonis.

Täpsemad eesmärgid on sõnastatud UBC statuudis ja UBC strateegias.

Liitu kuulub orienteeruvalt 92 omavalitsust 10 riigist. Riikidena on esindatud Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Norra, Poola, Venemaa ja Rootsi. Linnad, kes on esindatud, leiate siit

Elva linn kuulub liitu alates 1997.aastast. Elva linn on esindatud kahes UBC komisjonis – Smart and prospering Cities Commision ning Youthful Cities Commission.

2015.aastast alates on organisatsioonis 7 komisjoni:

 
Liikmeslinnadeni jõuab kõikide komisjonide info ning soovi korral on võimalik panustada nende töösse.