Elva valla valimiskomisjon

Asukoht: Elva Vallavalitsus (kab 204), Kesk 32, Elva linn

Telefon: 515 6652 (vallasekretär Salle Ritso)

 

Komisjoni esimees: Salle Ritso
Liikmed: Kaisa-Karoliina Kokk, Triinu Põlgast, Anneli Lepik, Hedi Jõgi
Asendusliikmed: Triin Ojasoo, Alo Rebane

Valimiskomisjon on moodustatud Elva Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 237

NB! 6. märtsil kell 10 algab häälte teistkordne ülelugemine valla häältelugemiskomisjonis. Häälte ülelugemine toimub volikogu saalis aadressil Kesk 32, Elva linn.