Elva valla valimisjaoskonnad

Elva vallas on moodustatud neli valimisjaoskonda (Elva Vallavalitsuse 13.12.2022 määrus nr 10)

 

Valimisjaoskond nr 1 – Elva Kultuurikeskuses (Kesk tn 30, Elva linn, Elva vald).

Avatud:
27. veebruar – 4. märts kell 1220;
5. märts kell 920.

E-aadress: kristi.kalmus@elva.ee
Telefon: 5888 7315

 

Valimisjaoskond nr 2 – Puhja Noortekeskuses (Viljandi tee 28/2, Puhja alevik, Elva vald).

Avatud:
3.4. märts kell 1220;
5. märts kell 920.

E-aadress: hille.deede@elva.ee
Telefon:5888 7316

 

Valimisjaoskond nr 3  Rannu Päevakeskuses (Elva tee 3, Rannu alevik, Elva vald).

Avatud:
3.4. märts kell 1220;
5. märts kell 920.  

E-aadress: kaisa.kangro@elva.ee
Telefon: 5888 7317

 

Valimisjaoskond nr 4 – Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12, Rõngu alevik, Elva vald).

Avatud:
3.4. märts kell 1220;
5. märts kell 920.  

E-aadress: ene.joosing@elva.ee
Telefon : 5888 7318

 

 

Elva kõikides valimisjaoskondades saavad hääletada kõik valijad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tartu (välja arvatud Tartu linn) või Jõgeva maakonnas, kuna see moodustab ühe valimisringkonna nr 9.  Samuti saavad kõik Elva valija valida  hääletada ükskõik millises oma ringkonna valimisjaoskonnas kogu nädala jooksul nende lahtiolekuaegadel.

Valimisjaoskond nr 1 Elva Kultuurikeskuses on keskne jaoskond, kus saavad hääletada perioodil 27.02.–02.03. ka valijad väljaspool oma ringkonda. Kuni eelhääletamise lõpuni 2. märtsil saavad kesksetes valimisjaoskondades hääletada kõik valijad ehk Elva valla elanik võib hääletada Tartu või Tallinna nende valimisjaoskondades.

Valima tulles tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, milleks on ID-kaart, pass või juhiluba.

 

KODUS HÄÄLETAMINE

Kui valija asub oma elukohajärgses valimisringkonnas (Tartu-Jõgeva mk), aga terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, on võimalus taotleda hääletamist kodus. Elva jaoskonnakomisjonid lähevad valija juurde koju Elva valla piires.

Palume kodus hääletamise taotluse esitada hiljemalt valimispäeval, 5. märtsil kella 14ks e-aadressile elva@elva.ee või helistades telefonil 730 9880. Samuti saab taotlust esitada valimisjaoskondade telefonil või e-posti aadressil. 


Kontrolli oma postkasti, kas Sinuni on jõudnud Riigikogu valimiste teabeleht:

  • neile, kel on ametlik @eesti.ee e-aadress suunatud või Rahvastikuregistrisse sisestatud, jõuab teabeleht isiklikku e-postkasti.
  • neile, kel ei ole @eesti.ee e-aadress suunatud ja kellel ei ole e-posti aadressi ka Rahvastikuregistrisse sisestatud, saadetakse teabeleht paberil.


Üldine üleriigiline valimiste infotelefoni number on 1247.