Vaimse tervise toetamine

Vaimse tervise teenused Elva valla kodanikele 2023

Elva Vallavalitsus sai Vaimse tervise toetusmeetmest rahastust piirkonna elanikele psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumisel. Kuni aasta lõpuni on Elva valla kodanikel võimalus saada pereteraapiat, mänguteraapiat, loovteraapiat, psühholoogilist nõustamist ning sõltuvusravi. Lisaks toimuvad valla erinevates piirkonnakeskustes psühholoogi eestvedamisel eakate vestlusringid. 
 
 

A-G Projekt OÜ pakub Elva valla elanikele psühholoogilist nõustamist

Järjest rohkem paneb tänapäevane elustiil ja -tempo inimesi olukordadesse, mis tekitavad pingeid ja nõuavad oskuseid, et kohaneda ning hakkama saada. Samuti on viimastel aastatel keerulisemaks muutunud isiklikud ja tööalased suhted. Psühholoogiline nõustamine pakub nõustamisele pöördujale väärtusliku võimaluse tegeleda oma probleemide ja stressi allikatega väga konfidentsiaalses, turvalises ja toetavas õhkkonnas. Nõustamissessioonide keskmes on julgustada arutelu isiklike või tööga seotud raskuste üle. Sellele järgneb probleemide lahendamiseks sobiva lähenemisviisi leidmine, lähtudes just nõustatava võimetest ja võimalustest ning vaadates üle tema praegused strateegiad ja toimetulekuviisid. Psühholoogilise nõustamise käigus ei tegeleta vaimse tervise häirete ning ravi ja teraapiaga. 
 
Aja broneerimine emali teel: info@agprojekt.ee 
Täiendavad küsimused telefonil: 385 3530
 
Libertas Keskus OÜ kaudu on võimalus saada sõltuvusravi
 
2016. aastal alustas Libertas sõltuvuskliinikuna ning on tänaseks kujunenud välja laiapõhjaliseks Vaimse Tervise Keskuseks. Aitame klientidel ennetada ja leevendada läbipõlemist, pikaajalist stressi, depressiooni, bipolaarset häiret, ärevushäireid ja muidugi meie lemmikteemat - erinevaid sõltuvusi.
 
Tänasel päeval pakuvad nad Elva valla sissekirjutusega nii täiskasvanutele kui ka noortele vanuses 12-20 TASUTA alkoholi-, uimasti- ja ravimisõltuvusest vabanemise programme. Programmide kestvuseks on 3 kuud kuni 1 aasta. Rohkem infot Libertas kodulehelt. Läbides nende programmi omandate võime elada täisväärtuslikku ja õnnelikku elu ilma meeleolu muutvaid aineid tarvitamata
 
Registreerimine telefonil 55640023 või e-mailil registreerimine@libertas.ee
 
SA Elva Laste- ja Perekeskuse kaudu on võimalus saada järgnevaid teenuseid:

Lapsevanemate tugigrupid

Tugigruppi on oodatud lapsevanemad, kelle teekond erilise lapse kõrval vajab tuge ja mõistmist, lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire tunnused või on juba diagnoositud ATH.  Toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on teil võimalus kohtuda teiste lapsevanematega, kelle lapsel on samasugused probleemid. Sageli puuduvad täiskasvanutel vastavad teadmised ja oskused, vahel ei jätku energiat, et kõigega toime tulla. Teistega kogemusi vahetades ning spetsialistilt nõu saades on kergem!
 

Pereteraapia

Pereteraapiale on oodatud pered, kes soovivad lahendada probleeme, mis tekivad inimestel suhetes oma lähedastega. Pereteraapia eesmärgiks on peresisese toetuse suurendamine. Fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ja suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel.
 
Mänguteraapia
 
Mänguteraapiasse on oodatud eelkõige lapsed vanuses 3-16 aastat, kelle elus on muutusi või muudatusi, mis häirivad tema igapäevast toimetulekut. Läbi mänguliste teraapiaprotsesside saab parandada lapse keskendumisvõimet, tõsta enesehinnangut ning arendada sotsiaalseid ja kognitiivseid oskuseid. Mänguteraapia sobib näiteks kolimisest häiritud elustiili, õnnetusjuhtumi, haiguse, füüsilise puude, pereprobleemide, väärkohtlemise või hülgamise puhul.
 

Loovteraapia

Loovteraapia käigus kasutab teraapiasse tulnud inimene erinevaid kunstivahendeid ja tehnikaid oma mõtete ja tunnete väljendamiseks. Teraapia võimaldab suhtlust neil juhtudel, kui verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu. Kunstiteraapia võimaldab töötada enesehinnangu, kehapildi ja identiteediga seotud probleemidega; tunnetega ja nende (näiteks viha) juhtimisega; erinevate suhteid puudutavate teemadega (näiteks kiusamine koolikeskkonnas, tõrjutus, konfliktid sõbraga, suhted vanematega jms); traumaatiliste kogemuste läbitöötamine ja mõtestamine.
 
 
Infot registreerimise kohta saab telefonil 5749 5499
E-post pereteenused@elva.ee
 
Lisainformatsioon projekti kohta karmen.paavel@elva.ee