Vabaühendused

 
MTÜ Hoolekoda
MTÜ Hoolekoda on 2006. aastal loodud ühendus, mis on aastate jooksul läbi erinevate sotsiaalprojektide jõudnud mitmete sihtgruppideni. On korraldatud südametervise päevi ja koolitusi omastehooldajatele, viidud läbi projekte vanemliku hoolitsuseta lastele, lapsevanemate koolitusi jm. 
Hetkel suurim püsiprojekt on kohaliku Toidupanga tegevuse koordineerimine. 
 
MTÜ Hoolekoda lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist. 
 
MTÜ Hoolekoda kontaktandmed: 
Postiaadress: Kasteheina talu, Elva vald, Tartumaa 61510
Telefon: 53 462 888
E-post: hoolekoda@hot.ee