Kaasava eelarve rakendamine Elva vallas

Selgunud on Elva valla kaasava eelarve 2024 rahvahääletuse tulemused!

Kaasav eelarve on paljudes maailmariikides, sealhulgas Eestis kasutatav meetod, millega antakse kohalikule kogukonnale võimalus omavalitsuse eelarve koostamisel kaasa rääkida.

9.-15. oktoobrini oli võimalik kõigil rahvastikuregistrijärgsetel Elva kodanikel anda kuni kolm häält sel aastal väljapakutud kaasava eelarve ideede poolt. Rahvahääletusele pääses 10 ideed. Hääletus viidi läbi VOLIS keskkonnas ja kokku anti 1658 häält.

Kõige rohkem hääli kogus idee: Rõngu Keskkooli ja staadioni ümbrus kaasaegseks ja turvalisemaks vabaaja veetmise kohaks. Teiseks hääletajate lemmikideeks oli Rannu Kooli madalseiklusrada.  3.-4. kohta jäid jagama Rämsi küla madalseikluspark ning Välijõusaali uuendamine Elva staadioni spordipargis

Hääled jaotusid vastavalt

 1. Rõngu Keskkooli ja staadioni ümbrus kaasaegseks ja turvalisemaks vaba aja veetmise kohaks (266 häält) 
 1. Rannu Kooli madalseiklusrada (258 häält)

3.-4.Välijõusaali uuendamine Elva staadioni spordipargis (234 häält) 

3.-4.Rämsi küla madalseikuspark (234 häält

 1. Sportland Elva disgolfipargi parkimisala laiendus ja elektriga liitumine (192 häält)
 1. Elva Pilliriik (157 häält)
 1. Õuesõppeklass Puhja Kooli (146 häält)
 1. Peedu kergliiklustee alguses asuva spordiväljaku täiendamine ja uuendamine sportimisvõimaluste parendamiseks (63 häält)
 1. Aakre mõisaparki infotahvel mõisa ja kooli ajaloost! (60 häält)
 1. Mahlamäele mänguväljak (48 häält)

Elva Vallavalitsus asub läbirääkimistesse 3. ja 4. koha ideede autoritega. Võiduideed kinnitab Elva vallavolikogu koos 2024 aasta eelarvega ning vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korrale viiakse objektid ellu järgmise eelarveaasta ehk 2024. aasta jooksul. Kaasava eelarve kogusumma Elva valla eelarvest on 60 000 eurot. Kõikide tänavuste rahvahääletusele pääsenud kaasava eelarve ideedega on võimalik tutvuda Elva valla raadios → .

Aitäh kõikidele hääletajatele ning ideede esitajatele! Palju õnne võiduideede autoritele!

Lisainfo: 
Sirli Pippar, arendusspetsialist 
sirli.pippar@elva.ee / 58377930

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 9.-15.oktoober 2023

Hääletada saab nii e-keskkonnas VOLIS kui ka piirkondade teenuskeskustes ja raamatukogudes kohapeal:

Hääletuspunkt: Lahtiolekuaeg: Aadress:
Elva linnaraamatukogu E–R kell 12–19, L kell 11–16 Tartu maantee 3, Elva linn
Aakre raamatukogu E kell 10–18, T–N kell 9–16, R kell 9–14 Mõisa tee 12, Aakre küla, Elva vald
Konguta raamatukogu  E kell 12–18, T–N kell 13–19, R kell 9–15 Annikoru, Elva vald
Puhja raamatukogu  T-R kell 10-18; L kell 10-13 Nooruse 4, Puhja alevik, Elva vald
Ulila harukogu E kell 12–16; T, N kell 10–18 Pargi tn 1 Ulila alevik, Elva vald
Uula huvikeskus T-R kell 10-14, 16-20; L 14-18 Keskuse tee 4, Rämsi küla, Elva vald 
Rannu raamatukogu  E, T, N ja R kell 10–16 ning K kell 12–18 Elva tee 7, Rannu alevik, Elva vald
Sangla harukogu  N 10–16, R kell 8.30–13 Väike-Rakke küla, Elva vald
Teedla harukogu  E, R kell 10–17 Uus 4-1, Teedla küla, Elva vald
Puhja teenuskeskus E–N kell 9–17 Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald
Palupera teenuskeskus E kell 8–17; T, K, N kell 8–13.30 Vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald
Rõngu teenuskeskus E, T, K kell 8–16, N 8–18 Tartu mnt 2a, Rõngu alevik, Elva vald

 

Kaasava eelarve rahvahääletusele pääsesid järgmised ideed:

1. Aakre mõisaparki infotahvel mõisa ja kooli ajaloost

2. Elva Pilliriik

3. Mahlamäe mänguväljak

4. Peedu kergliiklustee alguses asuva spordiväljaku täiendamine ja uuendamine sportimisvõimaluste parendamiseks

5. Rannu kooli madalseiklusrada

6. Rämsi küla madalseikluspark

7. Rõngu keskkooli ja staadioni ümbrus kaasaegseks ja turvalisemaks vaba aja veetmise kohaks

8. Sportland Elva discgolfipargi parkimisala laiendus ja elektriga liitumine

9. Välijõusaali uuendamine Elva staadioni spordipargis

10. Õuesõppeklass Puhja kooli

 

Kaasava eelarve meelespea! 

 • Elva valla kaasavasse eelarvesse laekus tänavu 11 ideed, millest 10 pääsesid rahvahääletusele.
 • Ideedega on Sul võimalik tutvuda Elva valla raadio www.raadio.elva.ee vahendusel ning VOLIS keskkonnas.
 • Rahvahääletus toimub 9. oktoober kuni 15. oktoober 2023. Oma hääle saab anda e-keskkonnas VOLIS või piirkondade teenuskeskustes ja raamatukogudes kohapeal nende lahtiolekuaegadel.
 • Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased rahvastikuregistri järgsed Elva valla elanikud.
 • Võimalik on hääletada kuni kolme endale meelepärase ettepaneku poolt. 
 • Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud eripiirkondades asuvat ettepanekut viiakse ellu 2024 aasta jooksul!
 • Ühe idee maksimaalseks väärtuseks on 20 000 eurot. 

Vaata ka sõelumiskomisjoni protokolli siit

Kaasava eelarve ideede avalik esitlemine toimus 4. oktoobril kell 18.00 Rõngu Rahvamajas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaasava eelarve rakendamine

Elva vallavolikogu kinnitas 23.augustil 2021  "Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra" , millest lähtutakse kaasava eelarve menetlusprotsessis. 

Mis on kaasav eelarve?

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sh Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida. Elva vallaks ühinenud omavalitsustest rakendas ühinemise eelselt kaasavat eelarvet Elva linn.

Kaasava eelarve rakendamise eesmärk on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.

Kaasava eelarve osa suuruseks Elva valla eelarves on 60 000 eurot.

Kaasava eelarve kogusumma jaotatakse kolme rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 20 000 euro väärtuses.

 

Kes saavad ideid esitada?

 • Idee võib esitada igaüks, silmas peab pidama seda, et kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut sundvalduse seadmiseks, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis;

7) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

 

Kuidas toimub ettepanekute sõelumine?

 • Kõik laekunud ideed avaldatakse Elva valla veebilehel. Vallavalitsus vaatab kõik laekunud ettepanekud üle ja esitab oma arvamuse kõikide ettepanekute kohta ettepanekute sõelumise komisjonile
 • Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse 11-liikmeline komisjon, kes valivad välja ideed, mis lähevad rahvahääletusele. Komisjoni kuuluvad:

- Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnakogude esindajad;

- Vallavalitsuse 4 esindajat (osakonnajuhatajad, vallavalitsuse liige);

- Elva Vallavolikogu esindaja

 

Kes selgitab välja võitjad?

 • Kõikide rahvahääletusele pääsenud ideede autorid tutvustavad oma töid avalikul koosolekul.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Elva vald.
 • Rahvahääletus  viiakse läbi elektrooniliselt,  hääletuseks on aega seitse kalendripäeva. 
 • Hääletada saab isiklikult, st identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga elektroonilises keskkonnas VOLIS või Vallavalitsuses ja teenuskeskustes. Lisaks võib Vallavalitsus hääletuse korraldada ka raamatukogudes, koolides ning muudes avalikes ruumides. Täpsem info hääletuse toimumise aja kohta avaldatakse valla veebilehel ja valla infolehes.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase ettepaneku poolt. Isik saab oma antud häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.
 • Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute kogumaksumus on väiksem kui 60 000€, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.

 

Lisainfo:

Sirli Pippar, arendusspetsialist

sirli.pippar@elva.ee / 58377930