Projekti toimumise aeg peab jääma vahemikku juuli 2024 - detsember 2024.

Väikeprojektidele toetuse taotlemise tähtaeg on 1. märts 2024

Projekti toimumise aeg peab jääma vahemikku juuli 2024 - detsember 2024.

Istung toimub algusega kell 16 Elva vallamajas volikogu saalis ja elektrooniliselt VOLIS-keskkonnas.

Täna, 5. veebruaril toimub Elva Vallavolikogu XXVI istung

Istung toimub algusega kell 16 Elva vallamajas volikogu saalis ja elektrooniliselt VOLIS-keskkonnas.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Tänasest avanes hajaasustuse programmi taotlusvoor

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorud rajatakse osaliselt Õhtu, Muru, Saare tee, Tiide tee, Viljandi tee, Reku tee, Lemmatsi tee ja Hommiku tänavale

Puhja alevikus laiendatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteeme

Uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorud rajatakse osaliselt Õhtu, Muru, Saare tee, Tiide tee, Viljandi tee, Reku tee, Lemmatsi tee ja Hommiku tänavale

Tartumaa ühistranspordikeskus annab teada, et alates 1. veebruarist toimuvad muudatused Tartumaa sõiduplaanides. Elva valda puudutavad järgmised muudatused:   Liin 334 Elva –...

Tartumaa bussiliinide sõiduplaanides toimuvad alates 1. veebraurist muudatused

Tartumaa ühistranspordikeskus annab teada, et alates 1. veebruarist toimuvad muudatused Tartumaa sõiduplaanides. Elva valda puudutavad järgmised muudatused:   Liin 334 Elva –...

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.02.2024.

Maa-amet annab enampakkumise korras kasutamiseks riigi kinnisasjad

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.02.2024.

Vestlusringides arutatakse eakate vaimset tervist enam mõjutavate teemade üle.

Elva valla eakad on oodatud vestlusringidesse

Vestlusringides arutatakse eakate vaimset tervist enam mõjutavate teemade üle.

MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeseltsi projekti rahastati 6232,45 euroga.

Rõngu Vabatahtlikud said päästehoone ehitamiseks väikese rahasüsti Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt

MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeseltsi projekti rahastati 6232,45 euroga.

Sõidusoodustust saab Ühiskaardile kanda Tartumaa Ühistranspordikeskuses või esitades oma dokumendid elektrooniliselt.

22. jaanuarist muutub bussisõit tasuliseks, tasuta sõidu õigus on võimalus kanda ühiskaardile

Sõidusoodustust saab Ühiskaardile kanda Tartumaa Ühistranspordikeskuses või esitades oma dokumendid elektrooniliselt.

Selle aasta esimene „Seenioride reede“ toimub 26. jaanuaril kell 13.
Kandideerimistähtaeg on 25. jaanuar.

Elva Linna Lasteaed otsib muusikaõpetajat

Kandideerimistähtaeg on 25. jaanuar.

Kliendipäev korteriga tutvumiseks toimub 19. jaanuaril kell 15–17.

Vallavalitsus müüb oksjonil korteriomandi Rõngus, Aia 1-7

Kliendipäev korteriga tutvumiseks toimub 19. jaanuaril kell 15–17.

Töid teostatakse esialgu Puiestee, Kirsi, Pargi, Kirde ja Pikal tänaval.

Elva linnatänavatelt algas lume äravedu

Töid teostatakse esialgu Puiestee, Kirsi, Pargi, Kirde ja Pikal tänaval.

Tagasisidet oodatakse hiljemalt 31. jaanuaril.

Puhja Lasteaed Pääsusilma arengukava on avalikul väljapanekul

Tagasisidet oodatakse hiljemalt 31. jaanuaril.

Jõustunud korras on tehtud mitmeid sisulisi ja sõnastuslikke muudatusi.

Muudeti Elva valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korda

Jõustunud korras on tehtud mitmeid sisulisi ja sõnastuslikke muudatusi.

Koolilõuna muutub lastevanemate jaoks osaliselt tasuliseks 1. märtsil.

Elva Vallavolikogu kehtestas koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra

Koolilõuna muutub lastevanemate jaoks osaliselt tasuliseks 1. märtsil.

Kandideerimistähtaeg on 30. jaanuar
Muudatuse eesmärk on kohatasud maa- ja linnapiirkonnas ühtlustada ning siduda need riikliku töötasu alammääraga.

Elva Vallavolikogu võttis vastu otsuse suurendada koolieelsete lasteasutuste vanemate makstava osalustasu määra

Muudatuse eesmärk on kohatasud maa- ja linnapiirkonnas ühtlustada ning siduda need riikliku töötasu alammääraga.

Avalik arutelu toimub Palupera Põhikooli saalis.

Palupera Kooli tulevikuplaanide tutvustamine toimub 8. veebruaril

Avalik arutelu toimub Palupera Põhikooli saalis.

Toetusega hüvitatakse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar

Toetusega hüvitatakse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

Tööd valmivad 2024. aasta kevadel.

Aakres algasid tuletõrje veevõtukoha ehitustööd

Tööd valmivad 2024. aasta kevadel.

Jäätmekonteinerite kõrvale jäetud kuusepuid ära ei viida.

Jõulukuuse saab viia Elva linna okste kogumise platsile

Jäätmekonteinerite kõrvale jäetud kuusepuid ära ei viida.

Loeng toimub 10. jaanuaril algusega kell 11 Elva Kultuurikeskuses.

Väärikate Ülikooli järjekordne loeng toimub juba kolmapäeval, 10. jaanuaril

Loeng toimub 10. jaanuaril algusega kell 11 Elva Kultuurikeskuses.

Rahvahääletus toimub 8.–14. jaanuaril e-keskkonnas Volis
Kandideerimise tähtaeg mõlemale ametikohale on 20. jaanuar.

Elva Linna Lasteaed otsib oma meeskonda õppejuhti ja õpetajat

Kandideerimise tähtaeg mõlemale ametikohale on 20. jaanuar.

Elva jäätmejaam on 2.-5. jaanuaril suletud jäätmejaama operaatori haigestumise tõttu. Vabandame tekkinud olukorra pärast!

Elva jäätmejaam on töötaja haigestumise tõttu suletud 5. jaanuarini

Elva jäätmejaam on 2.-5. jaanuaril suletud jäätmejaama operaatori haigestumise tõttu. Vabandame tekkinud olukorra pärast!

Ülesõidukohtadel on tuvastatud rike, mille tõttu ei pruugi foorid ja tõkkepuu korrektselt töötada.

Tehnilise rikke tõttu on raudteeülesõidud ohtlikud

Ülesõidukohtadel on tuvastatud rike, mille tõttu ei pruugi foorid ja tõkkepuu korrektselt töötada.

Ühistransport muutub tasuliseks sõitjatele vanuses 20-62 (k.a.). Lapsed, eakad ning puudega inimesed saavad tasuta sõita ka edaspidi.

22. jaanuarist muutub ühistranspordiga sõit tasuliseks

Ühistransport muutub tasuliseks sõitjatele vanuses 20-62 (k.a.). Lapsed, eakad ning puudega inimesed saavad tasuta sõita ka edaspidi.

Oksjoni müügihinna algsuurus on 8000 eurot ja pakkumise samm 500 eurot.

Elva valla kinnistu Puhjas, Reku tee 1a on kordusoksjonil müügil

Oksjoni müügihinna algsuurus on 8000 eurot ja pakkumise samm 500 eurot.

Sel aastal sai täidetud 57 Elva valla lapse jõulusoov!

Valla laste jõulusoovid täitusid

Sel aastal sai täidetud 57 Elva valla lapse jõulusoov!

Elva Vallavalitsus on ka tänavu võtnud vastu otsuse, et aastavahetuse ilutulestikku omavalitsuse kulul ei tellita. Usume, et pühade meeleolu sellest kindlasti ei vaibu ning igaühel on...

Vallavalitsus aastavahetusel ilutulestikku ei korralda

Elva Vallavalitsus on ka tänavu võtnud vastu otsuse, et aastavahetuse ilutulestikku omavalitsuse kulul ei tellita. Usume, et pühade meeleolu sellest kindlasti ei vaibu ning igaühel on...

Elva Baptistikogudus 24.12 kell 16 Püha jõuluõhtu jumalateenistus; 25.12 kell 11 I jõulupüha jumalateenistus; 31.12 kell 11 vana-aasta jumalateenistus.  Elva kirik 24.12...

Pühadeaja jõuluteenistused Elva vallas

Elva Baptistikogudus 24.12 kell 16 Püha jõuluõhtu jumalateenistus; 25.12 kell 11 I jõulupüha jumalateenistus; 31.12 kell 11 vana-aasta jumalateenistus.  Elva kirik 24.12...

Saun on avatud 21. ja 22. detsembril kell 13–19.

Jõulude eel on kõigil võimalik külastada tasuta jõulusauna

Saun on avatud 21. ja 22. detsembril kell 13–19.

Soovime kõigile rahulikku pühadeaega lähedaste seltsis ja õnnelikku uut aastat!

Elva Vallavalitsuse lahtiolekuajad pühadel

Soovime kõigile rahulikku pühadeaega lähedaste seltsis ja õnnelikku uut aastat!

Kliimaministeerium on lubanud tõrked likvideerida tänase, 19. detsembri jooksul.

Ehitisregistri toimingud on hetkel takistatud

Kliimaministeerium on lubanud tõrked likvideerida tänase, 19. detsembri jooksul.

Elva Vallavolikogu 25. istung toimub sel korral Rõngu Keskkooli auditooriumis.

Elva Vallavolikogu istung on alanud - vaata otseülekannet

Elva Vallavolikogu 25. istung toimub sel korral Rõngu Keskkooli auditooriumis.

Eesti Keskkonnateenustega saab kontakti telefonil 738 6700 ning e-aadressil tartu@keskkonnateenused.ee.

Jäätmevedu teostav ettevõte ei võta hetkel Tartu klienditeeninduspunktis kodanikke vastu

Eesti Keskkonnateenustega saab kontakti telefonil 738 6700 ning e-aadressil tartu@keskkonnateenused.ee.

Programmi eesmärk on muuta kohalikes omavalitsustes turvalisuse valdkonna arendamine süsteemseks ning võimestada selle elluviijaid.

Elva valla turvalisuse arenguprogramm on saanud avastardi

Programmi eesmärk on muuta kohalikes omavalitsustes turvalisuse valdkonna arendamine süsteemseks ning võimestada selle elluviijaid.

Raske lumi põhjustab puude (eriti okaspuude) murdumist, mistõttu soovitame vältida võimaluse korral puude all liikumist.

Tähelepanu! Soovitame vältida puude all liikumist

Raske lumi põhjustab puude (eriti okaspuude) murdumist, mistõttu soovitame vältida võimaluse korral puude all liikumist.

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 11. jaanuar 2024.
Fotode saatmise tähtaeg on 31. detsember.
Mahlamäe tänav on suletud Peedu tee ja Heina tänava vahelisel lõigul.

14.-20. detsembril on Mahlamäe tänava lõik liikluseks suletud

Mahlamäe tänav on suletud Peedu tee ja Heina tänava vahelisel lõigul.

Kas teate kedagi, kes on panustanud südamega valla käekäiku ja arengusse või oma ala tõelise asjatundjana silma paistnud? Jagage meiega oma soovitusi ja nomineerige kandidaate kuni 31. detsembrini.

Ootame kandidaate Elva valla aunimetustele ja tunnustustele

Kas teate kedagi, kes on panustanud südamega valla käekäiku ja arengusse või oma ala tõelise asjatundjana silma paistnud? Jagage meiega oma soovitusi ja nomineerige kandidaate kuni 31. detsembrini.

Elva vallas on talvine teehooldus jagatud kuueks piirkonnaks: Elva linn koos lähiümbrusega, Aakre, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkond. Rõngu piirkonna alla käib alates sellest...

Talvine teehooldus Elva vallas

Elva vallas on talvine teehooldus jagatud kuueks piirkonnaks: Elva linn koos lähiümbrusega, Aakre, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkond. Rõngu piirkonna alla käib alates sellest...

20. novembril Puhja aleviku puurkaevudest, joogiveepuhastitest ja kahe tarbija juurest võetud analüüside tulemusel vastab ühisveevärgi joogivesi taas kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

Puhja aleviku ühisveevärgi veekvaliteet vastab taas nõuetele

20. novembril Puhja aleviku puurkaevudest, joogiveepuhastitest ja kahe tarbija juurest võetud analüüside tulemusel vastab ühisveevärgi joogivesi taas kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

Elva Valla haridusvõrgu tuleviku kohta on võimalik leida lisainfot ja täiendusi eraldi alamlehelt. Lisaks on sealt võimalik leida slaide ja kokkuvõtteid toimumistest. Infot täiendatakse...

Elva Valla haridusvõrgu tulevik

Elva Valla haridusvõrgu tuleviku kohta on võimalik leida lisainfot ja täiendusi eraldi alamlehelt. Lisaks on sealt võimalik leida slaide ja kokkuvõtteid toimumistest. Infot täiendatakse...

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! Loe  sissevaadet vallavalitsuse novembrikuu esimeste nädalate tegemistest  SIIT  →   Head...

Elva Vallavalitsuse infokiri november 2023

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! Loe  sissevaadet vallavalitsuse novembrikuu esimeste nädalate tegemistest  SIIT  →   Head...

Seoses uue olmejäätmeveo korraldusega tuleb alates 01.12.2023 hakata pakendeid eraldi sorteerima. Pakendite sorteerimiseks on eramajadel võimalik saada tasuta pakendiveo kotte oma...

Olmejäätmete sorteerimise jaoks vajalike pakendikottide kättesaamine

Seoses uue olmejäätmeveo korraldusega tuleb alates 01.12.2023 hakata pakendeid eraldi sorteerima. Pakendite sorteerimiseks on eramajadel võimalik saada tasuta pakendiveo kotte oma...

Elva Vallavalitsus otsib oma meeskonda kommunikatsioonijuhti, kelle peamised tööülesanded on koostada ja vahendada Elva valla elanike ja avalikkuse jaoks olulist infot, hallata vallavalitsuse...

Elva Vallavalitsus otsib oma meeskonda kommunikatsioonijuhti!

Elva Vallavalitsus otsib oma meeskonda kommunikatsioonijuhti, kelle peamised tööülesanded on koostada ja vahendada Elva valla elanike ja avalikkuse jaoks olulist infot, hallata vallavalitsuse...

Homme, 24. novembril kell 10.30-12.30 on Kesk tänav lõigul Apteegi-Põik suletud jõulupuu toomiseks.

Homme, 24. novembril on suletud Kesk tänava lõik!

Homme, 24. novembril kell 10.30-12.30 on Kesk tänav lõigul Apteegi-Põik suletud jõulupuu toomiseks.

Arutelude eesmärk oli kooliperesid ja kogukonnaliikmeid kutsuda kaasa mõtlema ning anda ülevaade haridusvõrgustiku hetkeseisust.

Novembrikuus toimusid Rannus, Paluperas ja Valgutas arutelud piirkonna haridusvõrgu tuleviku kujundamiseks

Arutelude eesmärk oli kooliperesid ja kogukonnaliikmeid kutsuda kaasa mõtlema ning anda ülevaade haridusvõrgustiku hetkeseisust.

Kevadest alates on Elva vallavalitsus kohtunud erinevate spiirkondades eakatega, et rääkida vabas vormis päevakajalistest teemadest ning anda võimalus otse vallavalitsuse inimestelt küsida...

Vallavalitsuse kohtumised eakatega

Kevadest alates on Elva vallavalitsus kohtunud erinevate spiirkondades eakatega, et rääkida vabas vormis päevakajalistest teemadest ning anda võimalus otse vallavalitsuse inimestelt küsida...

Reedel, 17. novembril toimus Puhja Seltsimajas kuld- ja teemantpulmaliste vastuvõtt. Pakuti torti ja iga paar sai kingituseks purgi mett ning kultuurikinkekaardid. Paaridele esines Puhja...

Tähistasime kuld- ja teemantpulmi

Reedel, 17. novembril toimus Puhja Seltsimajas kuld- ja teemantpulmaliste vastuvõtt. Pakuti torti ja iga paar sai kingituseks purgi mett ning kultuurikinkekaardid. Paaridele esines Puhja...

Eile, 16.novembril toimus infoõhtu "Mida teha jäätmetega?", mille järelvaatamise link on nüüd üleval. Lisaks oleme vastanud küsimustele, mis kõige sagedamini tekivad.

Lisainfo prügiveo korralduse muutuse kohta

Eile, 16.novembril toimus infoõhtu "Mida teha jäätmetega?", mille järelvaatamise link on nüüd üleval. Lisaks oleme vastanud küsimustele, mis kõige sagedamini tekivad.

14. novembril toimus Elva Kultuurikeskuses selle aasta aprillist septembrini sündinud beebide lusikapidu.

Beebid ja nende pered pidasid pidu

14. novembril toimus Elva Kultuurikeskuses selle aasta aprillist septembrini sündinud beebide lusikapidu.

Sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri muutub alates 1. detsembrist 2023.

Sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri muutub

Sotsiaaltransporditeenuse hinnakiri muutub alates 1. detsembrist 2023.

Elva Muusikakooli arengukava aastateks 2024 – 2027 on avalikul väljapanekul ning ootab arvamusi ja ettepanekuid.

Elva Muusikakooli arengukava aastateks 2024 – 2027 on avalikul väljapanekul

Elva Muusikakooli arengukava aastateks 2024 – 2027 on avalikul väljapanekul ning ootab arvamusi ja ettepanekuid.

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 07.11.2023 kuupäeva seisuga ei vasta Elva vallas Puhja alevikus ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja...

Puhja aleviku ühisveevärgi veekvaliteet ei vasta nõuetele!

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 07.11.2023 kuupäeva seisuga ei vasta Elva vallas Puhja alevikus ühisveevärgi joogivesi Sotsiaalministri 18.03.2023 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja...

Tartu linn, Tartumaa Spordiliit ja Eesti Paraolümpiakomitee kutsuvad kõiki 19. novembril Tartu Ülikooli Spordihoonesse, kus toimub “Liikumisaasta Grande Finale ja Suur Paraspordipäev”.

Liikumisaasta Grande Finale ja Suur Paraspordipäev toimub 19. novembril

Tartu linn, Tartumaa Spordiliit ja Eesti Paraolümpiakomitee kutsuvad kõiki 19. novembril Tartu Ülikooli Spordihoonesse, kus toimub “Liikumisaasta Grande Finale ja Suur Paraspordipäev”.

Puhja vana koolimaja ootab aktiivseid ettevõtjaid ja kogukonnaliikmeid, kes soovivad võtta hoone kasutusele ja anda sellele uue funktsiooni.

Puhja vana koolimaja ideekorje

Puhja vana koolimaja ootab aktiivseid ettevõtjaid ja kogukonnaliikmeid, kes soovivad võtta hoone kasutusele ja anda sellele uue funktsiooni.

Istung toimub Elva Vallavalitsuse volikogu saalis (Kesk 32, Elva linn) ja ülekannet on võimalik jälgida Elva Valla YouTube kanalilt.

Täna, 6. novembril kell 16 toimub Elva vallavolikogu XXIV istung

Istung toimub Elva Vallavalitsuse volikogu saalis (Kesk 32, Elva linn) ja ülekannet on võimalik jälgida Elva Valla YouTube kanalilt.

Elva Vallavalitsus katsetab kahe kuu vältel ehitusvaldkonnas kodanike vastuvõttu õhtustel aegadel, see tähendab, et ehitusspetsialistiga on võimalik kohtuda peale tavapärast tööpäeva.

Ehitusspetsialist võtab pilootprojekti raames kodanikke vastu ka õhtuti

Elva Vallavalitsus katsetab kahe kuu vältel ehitusvaldkonnas kodanike vastuvõttu õhtustel aegadel, see tähendab, et ehitusspetsialistiga on võimalik kohtuda peale tavapärast tööpäeva.

Messi raames toimusid mitmed ettekanded, esinemised, kõned ja võimalik oli külastada ka messiala.

24. oktoober toimus Tartumaa eakate heaolupäev Elva Spordihoones

Messi raames toimusid mitmed ettekanded, esinemised, kõned ja võimalik oli külastada ka messiala.

24. oktoobril avati Elva linnas Kirde tänaval uus pääste- ja politsei ühishoone, kus hakkavad tööle Lõuna päästekeskuse Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna Elva päästekomando töötajad ning Lõuna...

Elvas avati kaasaegne Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühishoone

24. oktoobril avati Elva linnas Kirde tänaval uus pääste- ja politsei ühishoone, kus hakkavad tööle Lõuna päästekeskuse Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna Elva päästekomando töötajad ning Lõuna...

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! Loe sissevaadet vallavalitsuse oktoobrikuu tegemistesse.

Oktoobrikuu infokiri

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! Loe sissevaadet vallavalitsuse oktoobrikuu tegemistesse.

Kätte on taas jõudmas aeg, kui noortevolikogu kolmas koosseis hakkab otsi kokku tõmbama ning soovib anda noortevolikogu uutesse kätesse.

Elva valla noortevolikogusse kandideerimine on avatud!

Kätte on taas jõudmas aeg, kui noortevolikogu kolmas koosseis hakkab otsi kokku tõmbama ning soovib anda noortevolikogu uutesse kätesse.

Liisuheitmisel osutus võitjaks Rämsi küla madalseikluspark.

2024. aasta kaasava eelarve 3. koht on Rämsi küla madalseikluspark!

Liisuheitmisel osutus võitjaks Rämsi küla madalseikluspark.

Ootame Teid 9. novembril 2023 kell 18.00 Palupera Põhikooli saali avalikule arutelule, et üheskoos vahetada mõtteid kooli tuleviku osas.

Kutsume Palupera kogukonda Palupera põhikooli avalikule arutelule!

Ootame Teid 9. novembril 2023 kell 18.00 Palupera Põhikooli saali avalikule arutelule, et üheskoos vahetada mõtteid kooli tuleviku osas.

Ootame Teid 13. novembril 2023 kell 18.00 Valguta Lasteaed-Algkooli saali avalikule arutelule, et üheskoos vahetada mõtteid kooli tuleviku osas.

Kutsume Valguta kogukonda Valguta Lasteaed-Algkooli avalikule arutelule!

Ootame Teid 13. novembril 2023 kell 18.00 Valguta Lasteaed-Algkooli saali avalikule arutelule, et üheskoos vahetada mõtteid kooli tuleviku osas.

16. november kell 18, Elva Kultuurikeskuses toimub infopäev, mis selgitab kuidas alates detsembrist tuleb sorteerida jäätmeid.

Tulemas on infoõhtu teemal kuidas sorteerida jäätmeid?

16. november kell 18, Elva Kultuurikeskuses toimub infopäev, mis selgitab kuidas alates detsembrist tuleb sorteerida jäätmeid.

Puhja Kooli arengukava aastateks 2023-2030 avalik väljapanek toimub 23.oktoober- 5.november 2023.

Puhja Kooli arengukava avalik väljapanek

Puhja Kooli arengukava aastateks 2023-2030 avalik väljapanek toimub 23.oktoober- 5.november 2023.

Kõige rohkem hääli kogus idee Rõngu Keskkooli ja staadioni ümbrus kaasaegseks ja turvalisemaks vabaaja veetmise kohaks.

Selgunud on kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused

Kõige rohkem hääli kogus idee Rõngu Keskkooli ja staadioni ümbrus kaasaegseks ja turvalisemaks vabaaja veetmise kohaks.

Tartu 2024 kutsub kõiki käsitööhuvilisi kuduma kultuuripealinna mustritega mütse, salle ja käpikuid, mis kingitakse 26. jaanuaril kultuuripealinna pidulikul avamisel osalevatele väliskülalistele.

Euroopa kultuuripealinn kutsub Lõuna-Eesti käsitööhuvilisi kuduma väliskülalistele kingitusi

Tartu 2024 kutsub kõiki käsitööhuvilisi kuduma kultuuripealinna mustritega mütse, salle ja käpikuid, mis kingitakse 26. jaanuaril kultuuripealinna pidulikul avamisel osalevatele väliskülalistele.

30. oktoobril kell 16 toimub Valguta Seltsimajas Lõve veski paisjärve rekonstrueerimise keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu.

Lõve veski paisjärve rekonstrueerimise keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu

30. oktoobril kell 16 toimub Valguta Seltsimajas Lõve veski paisjärve rekonstrueerimise keskkonnamõjude hindamise aruande avalik arutelu.

Taotlusperiood on avatud1. oktoober kuni 31. oktoober 2023 ning taotluse saab esitada Elva valla SPOKU-keskkonnas

Huvihariduse ja huvitegevuse transpordi toetuse taotluste esitamine on avatud kuni 31.10.2023

Taotlusperiood on avatud1. oktoober kuni 31. oktoober 2023 ning taotluse saab esitada Elva valla SPOKU-keskkonnas

Vanal Elva-Tartu maanteel on lõik suletud 16.10-20.10.

Tartu maantee Vapramäe-Elva lõik on suletud kuni reedeni.

Vanal Elva-Tartu maanteel on lõik suletud 16.10-20.10.

Seoses kaevetöödega ei teenindata esmaspäevast, 16. oktoobrist kuni reedeni, 20. oktoobrini (kaasa arvatud) Elva vallas KULBILOHU ja PEEDUMÄE bussipeatuseid.

Muudatus bussiliikluses Kulbilohul, Peedumäel ja Vissil 16.–20. oktoobril

Seoses kaevetöödega ei teenindata esmaspäevast, 16. oktoobrist kuni reedeni, 20. oktoobrini (kaasa arvatud) Elva vallas KULBILOHU ja PEEDUMÄE bussipeatuseid.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 30. oktoobrini

Käimas on tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU 2023

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 30. oktoobrini

Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt kokku kogutud puulehtede tasuta äraveoks on võimalik soov registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või...

Elva linna elanikele pakutakse tasuta puulehtede äraveo võimalust

Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt kokku kogutud puulehtede tasuta äraveoks on võimalik soov registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või...

  Projektitoetuse eesmärk on mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust, väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste...

Projekti- ja tegevustoetuste taotlusvoor on avatud kuni 1. novembrini

  Projektitoetuse eesmärk on mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust, väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste...

Anname teada, et Elva vallavalitsus on 13. oktoobril suletud seoses meeskonna koolitusel osalemisega.

Elva vallavalitsus on 13.oktoobril suletud

Anname teada, et Elva vallavalitsus on 13. oktoobril suletud seoses meeskonna koolitusel osalemisega.

Alates 1. jaanuarist 2024 liidetakse Elvas kaks lasteaeda, Õnneseen ja Murumuna. Uue asutuse tegevus toimub neljas asukohas ühise juhi käe all.

Elva linna lasteaedasid hakkab juhtima Riin Raie

Alates 1. jaanuarist 2024 liidetakse Elvas kaks lasteaeda, Õnneseen ja Murumuna. Uue asutuse tegevus toimub neljas asukohas ühise juhi käe all.

Eile, 9.oktoobril, toimus Rõngu Kogukonnakeskuse ametlik avamine.

Rõngu kogukonnakeskus on ametlikult avatud!

Eile, 9.oktoobril, toimus Rõngu Kogukonnakeskuse ametlik avamine.

Alates tänasest kuni pühapäevani on igal elanikul, kes on rahvastikuregistrijärgselt Elva valla elanik ja vähemalt 16. aastane, võimalik hääletada kaasava eelarve ideede poolt.

Kaasav eelarve 2024 rahvahääletus on alanud!

Alates tänasest kuni pühapäevani on igal elanikul, kes on rahvastikuregistrijärgselt Elva valla elanik ja vähemalt 16. aastane, võimalik hääletada kaasava eelarve ideede poolt.

Neljapäeval, 5. oktoobril toimus Aakre rahvamajas Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle aunimetused üheksas kategoorias.

Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja haridusvaldkonna taustajõude

Neljapäeval, 5. oktoobril toimus Aakre rahvamajas Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle aunimetused üheksas kategoorias.

Eesti Keskkonnateenused AS vastutab segaolme-, paberi- ja papi-, biolaguneva köögi- ja söökla- ning segapakendijäätmeteveo eest.

Alates 1. detsembrist jätkab jäätmeveo teenuse osutamist Eesti Keskkonnateenused AS

Eesti Keskkonnateenused AS vastutab segaolme-, paberi- ja papi-, biolaguneva köögi- ja söökla- ning segapakendijäätmeteveo eest.

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! Suveperioodil sai nädalakirjast kuukiri. Alates oktoobrikuust saab uudiskirja taas lugeda iganädalaselt.

Elva Vallavalitsuse kuukiri: august ja september 2023

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! Suveperioodil sai nädalakirjast kuukiri. Alates oktoobrikuust saab uudiskirja taas lugeda iganädalaselt.

Tutvustame iga päev lähemalt üht Elva valla tänavust kaasava eelarve ideed! Kuula ja vali välja oma lemmik, kelle poolt alates 9. oktoobrist hääletada www.raadio.elva.ee!

Kaasava eelarve ideed Elva valla raadios!

Tutvustame iga päev lähemalt üht Elva valla tänavust kaasava eelarve ideed! Kuula ja vali välja oma lemmik, kelle poolt alates 9. oktoobrist hääletada www.raadio.elva.ee!

Elva valla kaasavasse eelarvesse laekus tänavu 11 ideed, millest 10 pääsesid ka rahvahääletusele. Rahvahääletus läheb käima 9. oktoobril ning kestab 15. oktoobrini.

Vali välja oma lemmik kaasava eelarve idee!

Elva valla kaasavasse eelarvesse laekus tänavu 11 ideed, millest 10 pääsesid ka rahvahääletusele. Rahvahääletus läheb käima 9. oktoobril ning kestab 15. oktoobrini.

Elva valla üldplaneering, mis määratleb kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused, on koostamise lõppjärgus.

Kutsume Elva valla üldplaneeringu avalikule arutelule!

Elva valla üldplaneering, mis määratleb kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused, on koostamise lõppjärgus.

Näitan: 1-90
Elemente lehe kohta90
of 36

 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi