Ulila randumisala funktsionaalsuse ja atraktiivsuse tõstmine

 

Projekti eesmärgiks on muuta Ulila randumisala atraktiivsemaks ning siduda Ulila aleviku elukeskkonda tihedamalt jõeruumiga. Projektiga arendatakse Emajõe-Võrtsjärve veetee kasutamise võimalusi. Projekti käigus korrastatakse ja konserveeritakse Ulila randumisalal paiknev Suure-Ulila mõisa keesikoda ning rajatakse selle varemete kohale varjualune, mille abil säilitatakse piirkonna ajaloopärand, mis on muinsuskaitseta.

Projektiga arendatakse Emajõe-Võrtsjärve veetee kasutamise võimalusi, mis tänasel hetkel on kesised. Projekti tulemusena tekkib kogukonnale väärtuslik avalik ruum, mis aitab kaasa turismi arengule. Selle tulemusel areneb ka Ulila aleviku jõeruum, mis tänasel hetkel on osana avalikust ruumist alakasutatud ning korrastamata. Projekti tulemusel areneb Emajõe-Võrtsjärve veetee äärne taristu ning kasvab piirkonna siseveekogude turismipotentsiaal. Projekti realiseerumisel tekkib Põhjaka mõisa kõrvalhoonele sarnane varjualune, mida kasutatakse aktiivselt kontsertite ja muude ürituste läbiviimiseks.

Projekti toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm