Ulila randumisalal harrastuskalapüügi võimaluste parandamine

 

Teostatud investeeringuga parandati Ulila piirkonnas harrastuskalastamise tingimusi ning aidati kaasa kekkonnateadliku kalapüügi propageerimisele. Eesmärgi saavutamiseks paigaldati Ulila kanali äärde harrastuskalapüüki reguleerivaid seadusi ja tingimusi tutvustav infostend, paigaldati paadisild ning loodi võimalused paatide loodust säästvaks vetelaskmiseks. Projekti teostuse tulemusena tekkis korrastatud ja efektiivne harrastuskalastamise taristu, mis aitab vältida veekogude kallaste lõhkumist.

Käesoleva projektiga eemaldati kanali põhjast setted alalt, kus settelasundi paksus oli 0,5 m või enam. Paatide veeskamiseks on loodud  4,0 m laiune betoonkattega slipp. 30,0x2,4 m mõõtmetega ujuvkai rajati kanali keskteljele. 

Projekti maksumus: 34 549,80

Toetuse summa: 22 165,00€

Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Töid teostati suvel 2019.