Sotsiaaltoetused

Elva vallas kehtivad järgmised sissetulekust mittesõltuvad toetused: 

sünnitoetus  550 eurot, millest esimene osa (300 eurot) makstakse peale lapse sündi ja teine osa (250 eurot) peale lapse ühe aastaseks saamist. 
ranitsatoetus 100 eurot
matusetoetus 250 eurot

 

Hooldajatoetused:

täisealise raske puudega isiku hooldajale 35 eurot
täisealise sügava puudega isiku hooldajale 45 eurot
puudega lapse hooldajale 50 eurot

 

Elva vallas on võimalik taotleda sissetulekust sõltuvaid toetusi: 

tervisetoetus;
toetused lastega peredele;
lapse toiduraha katmise toetus;
muude erakorraliste kulutuste hüvitamine; 
toimetulekutoetus.

 

Toetuste taotlemise ja määramise kohta loe täpsemalt SIIT