Sotsiaalteenused

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Elva vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi, välja arvatud vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamisel viibib.

Sotsiaalteenuste taotlemisest saab täpsemalt lugeda: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas

Elva valla sotsiaalteenuste hinnakiri on kehtestatud Elva Vallavalitsuse 22.09.2020 korraldusega nr 605. Korraldus on leitav SIIT.

 Koduteenuste pakettide maksumused:

 • pakett nr 1 - teenuseid osutatakse kuni 2 tundi nädalas. Paketi maksumus on 20 eurot kuus;
 • pakett nr 2 - teenuseid osutatakse kuni 4 tundi nädalas. Paketi maksumus on 40 eurot kuus;
 • pakett nr 3 - teenuseid osutatakse kuni 6 tundi nädalas. Paketi maksumus on 50 eurot kuus;
 • pakett nr 4 - teenuseid osutatakse kuni 8 tundi nädalas. Paketi maksumus on 60 eurot kuus;
 • pakett nr 5 - teenuseid osutatakse kuni 10 tundi nädalas. Paketi maksumus on 70 eurot kuus.

Koduteenuse kohta on võimalik lähemalt lugeda siit

  Sotsiaaltranspordi teenused:

 • Teenusele kehtib hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest, hind on arvestatud ühele sõidusuunale.

  • Elva linna piires 3 eurot/üks sõidukord
  • Elva valla piires 5 eurot/üks sõidukord
  • Maakonna piires 8 eurot/üks sõidukord
  • Vabariigi piires 30 eurot/üks sõidukord

Sotsiaaltransporditeenuse kohta on võimalik lähemalt lugeda siit.

 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 16 alusel võib sotsiaalteenuse osutamise eest võtta tasu. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.  Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.