Üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. 

Alates 01.07.2023 hakkab omavalitsus osalema hooldekodu kohatasu maksmisel. Kohamaksumus jaguneb sõltuvalt inimese hooldusvajaduse ulatusest kohaliku omavalitsuse ja teenust vajava inimese vahel: hoolduskomponendi eest maksab kehtestatud piirmäära alusel edaspidi kohalik omavalitsus, inimese enda või tema lähedaste katta jääb ülejäänu ehk majutus, toitlustus ja muud isiklikud kulud.

Elva Vallavalitsuse 06.06.2023 määruse nr 6 "Hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine Elva vallas" alusel on valla poolt tasutava hoolduskomponendi piirmääraks 600 eurot kuusHoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine

Elva vallasHoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine

Elva vallas

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus

Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning valla teenuskeskustes. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

 

 

Hea teada:
Sotsiaalkindlustusamet: Korduma kippuvad küsimused, teenuseosutajad ja järelevalve

Sotsiaalkindlustusameti infograafik: "Mida teha siis, kui lähedane vajab hooldust?"


 

Vastutaja:
Sotsiaalnõunik Rutt Hanni
Kontaktid: 517 0385; rutt.hanni@elva.ee