Toetus lastega peredele

Lastega perede toetuse eesmärk on laste kasvatamisega seotud kulutuste osaline hüvitamine laste ja perede heaolu tagamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks. Toetust tasutakse ühekordse või perioodilise maksena raske majandusliku olukorra puhul ning on ette nähtud kulutuste osaliseks hüvitamiseks ja ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks.
 
Toetust saab taotleda:
1) koolitarvete, riiete, jalanõude jne ostmiseks;
2) lapse õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks (klassiekskursioon, teatri külastus jms);
3) muude kulutuste katmiseks.
 
Toetuse taotlemiseks esitab isik Vallavalitsusele vormikohase taotluse millele lisatakse
1) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 alusel taotleja ja perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid;
2) tehtud kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks sotsiaaltoetust taotletakse.
 
Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse või teenuse vajadust, kohtuda taotlejaga, vajadusel külastada abivajaja elukohta ning teha päringuid andmeregistritesse
 
Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida paberil täitmiseks siit ning arvutis täitmiseks siit. Arvutis täidetud taotlus on tarvis digitaalselt allkirjastada. Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.
 
Vastutaja:
 
Õigusaktid: