Tervisedendus

Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.

Üks tervise edendamise põhilisi ideelisi aluseid on muuta keskkond selliseks, et tervislikud valikud oleksid lihtsalt kättesaadavad. Seega on tervisedendus ulatuslik sotsiaalne ja poliitiline protsess, mis hõlmab nii inimeste oskuste ja teadmiste suurendamisele suunatud tegevusi, kui ka sotsiaalsete, keskkonna- ja majandustingimuste muutmisele suunatud tegevusi.

Elva valla tervist edendava tegevuse eesmärk on tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine ja elanike terviseteadlikkuse tõstmine. Elva valla tulevases arenguskavas tuleb ette näha rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused. 

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. 

Elva valla Tervise- ja heaoluprofiiliga saab tutvuda SIIN

Tartu maakonna 2022. aasta tervise ja heaolu ülevaatega saab tutvuda SIIN.

 

Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku kuuluvad Elva Lasteaed Murumuna (2008), Elva Lasteaed Õnneseen (2009), Puhja Lasteaed Pääsusilm (2009), Rõngu Lasteaed Pihlakobar (2007). 

Tervist edendavate koolide võrgustikku kuuluvad  Elva Gümnaasium, Konguta Kool, Puhja Kool, Rannu Kool, Rõngu Keskkool, Valguta Lasteaed-Algkool, Palupera  Põhikool. 

Tervist edendavate noortekeskuste võrgustikku kuuluvad Elva Avatud Noortekeskus, Rannu Pere- ja noortekeskus, Ulila keskuse noortetuba.

 


Vaata ka: