Elva valla tervise- ja heaoluprofiil

Elva valla tervise- ja heaoluprofiil annab läbi erinevate valdkondade ülevaate Elva valla elanike tervisekäitumisest, -riskidest ning neid mõjutavatest teguritest. Tervise ja heaoluprofiil võimaldab juhtidel ja spetsialistidel teha teadlikumaid valikuid ja otsuseid ning on ühtlasi sisendiks teiste strateegiliste dokumentide (näiteks valla arengukava) värskendamisele või koostamisele.

Profiili koostamine on toimunud koostöös Elva valla erinevate valdkondade spetsialistide ja juhtidega. Profiili jaoks vajalikke andmeid saadi Politsei- ja Piirivalveametist, Sotsiaalkindlustusametist, Töötukassast, Haridus- ja Teadusministeeriumist ja teistest asutustest.