Tutvustus

Elva Vallavalitsus on moodustanud 7. mail 2019 korraldusega 414 alalise Tervise- ja heaolukomisjoni. Komisjoni eesmärk on korraldada valla arengukava ja rahvastiku tervise arengukava eesmärkide ja tegevuste sihipärast koordineerimist elanike tervise, turvalisuse ja elukvaliteedi parendamiseks läbi tervist väärtustava eluhoiaku kujundamise ja elanike terviseteadlikkuse tõstmise.
Komisjon koguneb vähemalt kaks korda aastas, kindlasti kohtutakse iga aasta kevadel ning sügisel. Kevadisel koosolekul teeb komisjon vallavalitsusele ettepanekuid tervisedenduslike tegevuste rahastamiseks järgneva aasta valla eelarvest. 
Sügisesel koosolekul seatakse järgneva aasta fookusteema(d) ning eesmärgid.
 
Tervise- ja heaolukomisjoni liikmed
Elva valla tervise- ja heaolukomisjoni kuulub 18 liiget erinevatest valdkondadest, kelle ühine soov on panustada valla elanike tervise ning heaolu edendamisse.
 
Komisjoni kuuluvad:
Marika Saar – komisjoni esimees, Elva abivallavanem
Karmen Paavel - Elva valla ennetustööspetsialist
Maarika Kukk - perearst
Elis Lessing - Elva Gümnaasiumi koolitervishoiu töötaja
Jaana Unt - SA Elva Laste- ja Perekeskuse teenuste juht
Ülle Närska - Puhja Kooli õpetaja
Kaie Tali - Konguta Kooli õpetaja
Mari-Liis Vanaisak - Rõngu rahvamaja juhataja
Marie Pau - FC Elva tegevjuht
Lea Pung - MTÜ Valguta Maanaiste Selts
Heliise Riisaar - Elva Gümnaasiumi arendus- ja huvijuht
Milvi Sepp - Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna juhtaja
Merilyn Säde - Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
Riivo Retsnik - MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselts
Heli Bunder - Rannu Kooli logopeed
Liis Org - Elva lasteaed Murumuna tervisedendaja
Imbi Härson - Elva Linnaraamatukogu juhataja
Madis Šumanov - Elva valla spordijuht