Tegevustoetused

Järgneva aasta tegevtoetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus koos nõutud lisadokumentidega hiljemalt käesoleva aasta 1. novembriks.

Tegevustoetust saab taotleda Elva vallas tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing), kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

Toetus antakse kolmes kategoorias:
1) kultuuriühingud;
2) spordiklubid, sealhulgas täiskasvanute esindusvõistkonnad;
3) muud mittetulundusühendused.
 
Tegevustoetuse taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt Elva valla e-teenuste keskkonnas SPOKU (taotlusvorm on leitav taotlemise perioodil 01.10-01.11)

Kui mingil põhjusel ei ole taotluse esitamine SPOKU keskkonnas tõesti võimalik, siis saab seda teha ka:
  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee (avaldus , täitmiseks tuleb avaldus esmalt arvutisse salvestada);
  • paberkandjal Elva Vallavalitsuses või valla teenuskeskustes. Asukohad ja vastuvõtuajad on leitavad siit.

Taotlemisel tuleb silmas pidada, et tegevustoetuse taotleja peab olema mittetulundusühingu esindaja äriregistris, kui taotluse esitaja on keegi teine, siis on teda vaja selleks volitada. Volitust saab registrijärgne esindaja SPOKU keskkonnas ise teha (Taotlused - minuga seotud isikud ja asutused - /vastav asutus/ - Volitatud isikud)

Aruandluse esitamise kohta leiab teavet siit.

Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit.

Projekti- ja tegevustoetuste taotlemise meelespea

 

Lisainfo:

Helen Köhler

kultuurispetsialist

helen.kohler@elva.ee, tel 5454 0014

 

 

Tegevustoetused 2023

2023. aastaks tegevustoetuste jaotuse leiate SIIT