Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine

Elva vald osaleb koostöös Tartu linna, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ning kuue Tartu maaomavalitsusega Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomise ja pilotiseerimise projektis.

 

Projekti eesmärk

Laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel.

 

Täpsemalt on võimalik projekti kohta lugeda SIIT.

 

Elva vald osaleb projektis juhtumikorralduse koostöömudeli pilotiseerimisel olulise omavalitsusena.

 

Lisainfo:

Liis Lehiste

E-post: liis.lehiste@elva.ee

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja