Elva linna tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd

2021. aasta aprillis alustati Elva linnas tänavavalgustuse uuendamise esimese etapi töödega. Tänavavalgustuse uuendustööd kestavad kolmes etapis 1. jaanuarini 2022. 

Töödega on alustatud ning vallavalitsus on oma infokanalites teavitanud jooksvalt tööde liikumisest järgmistele tänavatele. Töödega seotud infot jagatakse jätkuvalt jooksvalt.

Projekti käigus vahetatakse välja vanad naatriumlambid säästlikumate LED-lampide vastu. Projekti tulemusel uuendatakse ca 439 Elva linna, Peedu linnaosa, Metsalaane küla ja Käärdi piirkonna valgustit. 

Vaata rekonstrueeritavate valgustite asendiplaani SIIT.

Tööde tegemisega seoses võib kaasneda ajutine valguse kadumine maksimaalselt 24 tunniks ning olukorrad, kus tuled põlevad mõnes kohas ka päeval.

Töid teostatakse kolmes etapis. Tööde esimeses etapis toimub valgustite vahetus ehk vanad valgustid ja konsoolid asendatakse uute valgustitega. 

Tööde teises etapis toimub uute õhuliinide ja valgustite vahetus. Vanad liinid rekonstrueeritakse, vajadusel vahetatakse välja ka elektripostid. Samuti paigaldatakse uued konsoolid ja valgustid.

Tööde kolmandas etapis rajatakse uus liin, mis tähendab, et toimuvad ka kaevetööd ning paigaldatakse uus maakaabel ja rajatakse uus tänavavalgustuse taristu. Kaevetööde algusest tänavate lõikes antakse vallavalitsuse infokanalitest eelnevalt teada.

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine maksab kokku 614 299 eurot, millest on 337 864 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud toetus. Töid teostab Pental Elekter OÜ

Projekti eesmärk on oluliselt suurendada tänavavalgustuse elektrienergia kasutamise efektiivsust. Investeering võimaldab igal aastal hoida tänavate valgustamiselt kokku üle 20 000 euro.

Lisainfo:
Kullo Laos, geoinfospetsialist
kullo.laos@elva.ee või tel 5191 5914