Täiendavad teenused

Täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste eesmärk on osutada abivajajatele teenuseid lähtuvalt isiku tegelikust vajadusest. 

Koostöös sotsiaaltööspetsialisti ning lastekaitsetöötajaga on võimalik mõista, millised teenused on isikule või perekonnale kõige sobivamad. 

Täiendavateks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:

1) psühholoogi nõustamisteenus;
2) perenõustamisteenus;
3) perelepitusteenus;
4) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
5) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
6) toiduabi;
7) viipekeele tõlketeenus;
8) muud toetavad teenused.

 

Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida paberil täitmiseks siit  ning arvutis täitmiseks siit. Arvutis täidetud taotlus on tarvis digitaalselt allkirjastada. Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning teenuskeskustes.
 
Vastutaja:
 
Õigusaktid: