Supelranna ja Ujula tn vahelise lõigu sõidutee ehitus

Tulenevalt Tartumaa Tervisekeskuse ehituse laienemisega on keskusel kohustus välja ehitada täiendavad parkimiskohad vahetult Elva haigla läheduses Supelranna ja Ujula tn vahelisel lõigul. Elva Vallavalitsusel on kavas rekonstrueerida Supelranna tänav ja 2022 aastal. Supelranna ja Ujula tn vahel on suur maapinna kõrguste vahe ning rajatavad autode parkimiskohad jääksid olemasoleva tänava suhtes kõrgemaks ning sademeveed kahjustaksid parkla ja teekatendite aluseid. Seetõttu on mõistlik välja ehitada Supelranna tänava nö. Põik pikkusega ca 85m. Töö eeldatavad mahud on toodud tehnilises kirjelduses.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada vastavalt tehnilise kirjelduse mahutabelile e-posti aadressile hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 10.09.2021 kell 13:00ks.

Lisainfo korral pöörduda vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk poole – tel: 5129072, hegri.narusk@elva.ee.

 

TEHNILINE KIRJELDUS

 

Projekt: SUPELRANNA TÄNAVA REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKT