Sünnitoetus

Sünnitoetuse eesmärk on lapse kasvatamisega kaasnevate kulutuste osaline katmine. Sünnitoetust makstakse kahes jaos ühele lapsevanemale lapse sünni puhul, kui vanema ning lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks lapse sünni hetkel on Elva vald. Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse sünnitoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.

*NB! Lapse elukoha aadressina kantakse sünni registreerimisel rahvastikuregistrisse automaatselt tema ema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.

Sünnitoetuse taotlemiseks esitab lapsevanem kolme kuu jooksul pärast lapse sündi vallavalitsusele taotluse. Sünnitoetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras. Mitmike sünni puhul makstakse toetust igale lapsele.Sünnitoetust ei määrata, kui laps sündis surnult.
 
Sünnitoetus 550 eurot, millest esimene osa (300 eurot) makstakse peale lapse sündi ja teine osa (250 eurot) makstakse välja hiljemalt 10 päeva pärast lapse ühe aastaseks saamist tingimusel, et laps ja üks lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel olnud püsivalt Elva valla elanikud. Toetus makstakse välja taotluses märgitud arvelduskontole. Toetuse taotleja on kohustatud vallavalitsusele teatama oma isikuandmete ja/või arvelduskonto muutumisest.
 
Sünnitoetust on võimalik taotleda, esitades taotlus e-vormina Elva valla SPOKU keskkonnas, kuhu sisenemiseks tuleb end sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga. Taotlemiseks pabervormis on blanketti võimalik alla laadida siit. Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning teenuskeskustes.
 
 
Vastutaja:
Sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm
Kontaktid: 525 3370; sirje.erm@elva.ee