Sünni registreerimine

Hea kodanik!

Palume eelistada sünni registreerimiseks e-teenuste keskkonda www.rahvastikuregister.ee

Füüsiline vastuvõtt toimub üksnes etteregistreerimisel.
 

Lapse seaduslik esindaja (esindajad) esitab ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates avalduse:

  • elektrooniliselt rahvastikuregister.ee (peamenüüst vali "Perekond" ja ava valik "Sünni registreerimine"). Avaldust saavad esitada abielus ja mitteabielus olevad vanemad ning üksikvanemad. Sünni registreerimise juhend on leitav SIIT
  • etteregistreerimisel isiklikult kohale tulles Elva Vallavalitsusse või Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonna teenuskeskustesse. Sellisel juhul tuleb vastava ametnikuga aeg eelnevalt kokku leppida. Vaata asukohti ja kontakte SIIT. Vajaminevad dokumendid: avaldajate isikut tõendavad dokumendid; teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes, kui sündi registreerima tuleb abielus olevatest vanematest üks. 

Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteoleva vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Lapsele antakse vanemate perekonnanimi. Kui vanematel on erinevad perekonnanimed, lepivad vanemad kokku, kumma perekonnanimi lapsele antakse. Vaidlused lahendab eestkosteasutus. Vallaslapsele antakse ema perekonnanimi.

Lapsele pannakse eesnimi vanemate kokkuleppel. Vaidlused lahendab eestkosteasutus. Lapsele võib panna kuni kolm eesnime või ühe kahekordse eesnime. Nimed ei tohi olla vastuolus heade kommete ja tavadega ning nimeseadusega. Nime vastavust nõuetele saab kontrollida e-rahvastikuregistri kaudu (vali peamenüüst "Perekond" ja ava valik "Nime sobivus"). Kui teil ei ole võimalik e-teenust kasutada, siis pöörduge nime sobivuse küsimiseks vallavalitsuse poole.

NB! Elva valla lehes avaldatakse õnnitlused uute kodanike kohta (lapse nimi ja sünniaeg). Kui Te seda ei soovi, siis palun andke teave esimesel võimalusel infospetsialist Triinu Paasile (triinu.paas@elva.ee; 5860 0909).

 

ELVA VALLA SÜNNITOETUS

Sünnitoetuse suurus on 550 eurot. Toetus makstakse kahes osas: 300 eurot pärast lapse sündi ja 250 eurot pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps* ja tema vanem on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt ja katkematult olnud Elva valla elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kui kõik Teie andmed (konto nr, nimi) on samad, siis teise osa saamiseks uut taotlust esitama ei pea.
*NB! Lapse elukoha aadressina kantakse sünni registreerimisel rahvastikuregistrisse automaatselt tema ema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.

Sünnitoetuse taotluse esitamise võimalused:

  • elektrooniliselt e-teenuste keskkonnas Spoku. Sisenemisel tuleb end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga;
  • e-posti teel elva@elva.ee. Taotluse vorm on leitav siit;
  • posti teel aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507. Taotluse vorm on leitav siit.
     

PEREHÜVITISEST 
Vanematel ei ole enam vaja perehüvitiste saamiseks taotlust esitada ega Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse kohale minna. Kui laps on rahvastikuregistris registreeritud, jõuab see info järgmisel päeval automaatselt Sotsiaalkindlustusametile ja seejärel tehakse vanematele perehüvitiste pakkumus, mis jõuab paari päeva jooksul vanemate postkasti. Head vanemad! Palun vaadake üle SKA iseteeninduses, aadressil iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee, kas seal on teie korrektsed ja kasutusel olevad e-posti aadressid olemas. Iseteenindusse saab siseneda nii ID-kaardi, mobiil-ID kui Smart-ID-ga.