Sümboolika

 

Elva valla sümboolika koosneb vapist, lipust ja logost. Sümboolika valiti välja 2018. aastal korraldatud Elva valla sümboolikakonkursiga, mille võitis töö „Tasakaal" ja selle autor on Kristi Koppel.

 

Elva vapp

Elva valla vapp kinnitati valla sümboolikaks 26. märtsil 2018. aastal Elva valla põhimäärusega.

Vapi keskel on kujutatud dubleeritud kolmjalga. Üks kolmjalg tähistab vallarahva minevikku ning teine tulevikku. Koos, läbipõimunult, tähistavad nad olevikku. Kolmjalg ongi aja kulgemise sümbol, kuid lisaks ka päikese ning õnne sümbol - see viitab vallale, kui heale, kauni loodusega puhkuspiirkonnale. Topelt kolmjala otspunktid tähistavad ühinenud kuut endist piirkonda ning nende piirkondade inimesi, väärtuseid ja parimaid omadusi. Kõik punktid on üksteise suhtes tasakaalus ning nõnda moodustubki ühine tervik. Sinine värv tähistab piirkonna rohkeid veekogusid ja rahu. Hõbe tähistab puhast loodust ning tarkust.

Elva vapi kasutamisel tuleb järgida Elva valla sümboolika kasutamist selgitavat stiiliraamatut.

 

 

Elva logo

Elva valla logo kinnitati valla sümboolikaks 28. jaanuaril 2019. aastal Elva Vallavolikogu otsusega nr 109

Logo on topelt kolmjalg koos tekstiga „Elva vald". Logo kujutis on toodud otsuse lisas 1.

Elva logo kasutamisel tuleb järgida Elva valla sümboolika kasutamist selgitavat stiiliraamatut.

 

 

Elva lipp

Elva valla lipp kinnitati valla sümboolikaks 26. märtsil 2018. aastal Elva valla põhimäärusega.

Sinisel väljal valge topelt kolmjalg. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105x165 cm. Valla lipu kujutamisel kasutatakse valla vapile kehtivat värvilahendust ja värvikoode.

Elva lipu kasutamisel tuleb järgida Elva valla sümboolika kasutamist selgitavat stiiliraamatut.