Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Avalikeks teenusteks nimetatakse haridusteenuseid, tervishoiuteenuseid, postkontori külastamine vajalike postiteenuste kasutamiseks, pangakontori külastamine vajalike finantstehingute sooritamiseks, politsei- ja piirivalveameti, töötukassa või kommunaalteenustega seotud asjaajamisteks, samuti sotsiaalteenuste kasutamiseks.
 

Püsiva teenuse vajaduse korral ning sotsiaaltranspordi teenusele suunamiseks tuleb pöörduda piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.

 

Taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg, sihtkoht, marsruut ja põhjus. Taotluse võib esitada mistahes viisil - telefoni teel, e-postiga või esitada avaldus (paberil täidetavarvutis täidetav) vallavalitsusele. 

 

 

Õigusaktid:
"Sotsiaaltransporditeenuse hinnakirja muutmine" Elva Vallavalitsuse 07.11.2023 korraldus nr 602
 

Sotsiaaltransporditeenuse eest vastutaja: 

Sotsiaalnõunik Rutt Hanni
Kontaktid: 517 0385; rutt.hanni@elva.ee

 

Sotsiaaltransporditeenuse sõidutellimuste esitamine.

 

Alates 01.01.2023 jätkab sotsiaaltranspordi osutajana OÜ Tartaline, tellimusi võtab vastu MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse tellimiskeskus.

Sõidutellimuste vastuvõtmine toimub tööpäeviti kell 8–18 dispetšeri telefonil 622 2056 või e-aadressil tellimine@tartumaa.ee. Sõidu tellimiseks peab tellimuse tegema vähemalt sõidupäevale eelneval tööpäeval hiljemalt kell 15:00. Ajavahemikus 15:00-18:00 võtab tellimiskeskus vastu tellimusi ülejärgmiseks ja edasisteks sõidupäevadeks. Laupäevaks, pühapäevaks ja esmaspäevaks soovitud sõidud peavad olema tellitud hiljemalt reedel kell 15:00, nädalavahetusel ja riigipühadel tellimusi vastu ei võeta.

Tellimisel on tarvis kliendil edastada:

  • sõidu kuupäev;
  • kliendi nimi;
  • lähtekoha ja  sihtkoha aadressid;
  • sihtkohta jõudmise või lähtepunktist peale võtmise soovitud aeg;
  • saatja vajalikkusest;
  • kaasavõetavast pagasist ja abivahenditest.

Dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

 

Tellimuse tühistamine

Sõitu saab tühistada hiljemalt 8 tundi enne planeeritud väljumist lähtekohast. Teavitus tuleks igal juhul saata ka juhul, kui tellimuse väljumiseni on jäänud vähem aega. Tööpäevadel 08:00 – 18:00 helistage tellimuse tühistamiseks tellimiskeskusesse telefonil 622 2056. Väljaspool nimetatud ajavahemikku saate sõidu tühistada vedaja kontaktil, saates SMS-i numbrile 58173429. Sõnumisse märkige tühistatud sõidu kuupäev, kliendi nimi, sõidu kellaaeg ja sihtkoht.

Tellimuse muutmiseks helistada tööpäevadel 08:00 – 18:00 telefonil 622 2056. Tellimuse toimumise päeval saab tellimust üksnes tühistada, mitte muuta. Järgnevaks päevaks tehtud tellimust saab muuta eelneval päeval kuni kell 15:00. 

Teenusele kehtib hinnakiri sõltumata sõidu pikkusest, hind on arvestatud ühele sõidusuunale.

  • Elva linna piires 4 eurot/üks sõidukord
  • Elva valla piires 7 eurot/üks sõidukord
  • Tartu maakonna piires 11 eurot/üks sõidukord
  • Vabariigi piires 1,5 eurot/kilomeetri kohta 

Sõidu registreerimine ja omaosaluse tasumise viisid

Kõik kliendi sõidud registreeritakse nii sisenemisel kui ka väljumisel juhiseadmes Ühiskaardiga. Isikustatud Ühiskaardi saamiseks palume pöörduda piirkonna sotsiaaltööspetsialisti pooleSõidu eest saab tasuda vaid sularahas ja pangakaardiga.