Sõiduauto ost

Elva Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Sõiduauto ost".

Seoses Elva Vallavalitsuse vallamajanduse osakonna sõiduauto kasutusrendi lõppemisega 15.10.2021 on vajalik ametikohustuste täitmiseks soetada uus sõiduauto. Hankija on hanke tehnilises kirjelduses toonud välja sõiduki vajalikud tehnilised näitajad ja tingimused miinimumnõuetena, mille täitmise peab pakkuja tagama. Kui pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, peab ta need välja tooma oma pakkumuses.

 

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 10.09.2021 kell 12:00ks.

Lisainfo korral pöörduda vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk poole – tel: 5129072, hegri.narusk@elva.ee.

 

TEHNILINE KIRJELDUS