Rõngu Rahvamaja siseõue minigolfiväljak
 
Investeeringu tulemusel rajati Rõngu Rahvamaja siseõuele 18-rajaline minigolfiväljak.
 
Projekti laiem eesmärk on tagada Elva valla Rõngu piirkonnas atraktiivne elukeskkond kohalikule kogukonnale. Luues selle eesmärgi saavutamiseks kooskäimispaiku, mis võimaldavad kõigile vanuserühmadele mitmekesiseid ühiseid tegevusvõimalusi. 
 
Projekti kitsam eesmärk on Rõngu Rahvamaja siseõuealale rajada minigolfirajad koos statsionaarse välisvalgustusega, mis loob uusi vaba aja veetmise võimalusi ning mitmekesistab Avatud Rõngu Noortekeskuse ja Rõngu Rahvamaja tegevusvõimekust suvekuudel.
 
Rõngu alevikus üldkasutatavad laste ja noorte mänguväljakud on suures osas amortiseerunud ning napib tegevusvõimalusi meelelahutuseks ning enese arendamiseks vabas õhus. Kitsaskoha leevendamiseks paigaldati rahvamaja siseõuealale 18-rajaline minigolfiväljak. Minigolfiradade rajamise tulemusel on tekkinud võimalus pakkuda tegevusvõimalusi kogu perele ning suurendada Rõngu rahvamaja, kui kohaliku kogukonna kokkukäimise koha, tegevusvõimekust. 
 
Projekti maksumus: 20 346,00€
Toetuse summa: 17 085,60€
 
Töid teostati 2020. aasta suvel. Projekti toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm