Rõngu mahajäetud meierei hoone lammutus

Projekti käigus lammutati Rõngu endine meiereihoone, mis oli mahajäetud. Projekti eesmärk oli avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja elukeskkonna parandamine läbi maastikupilti kahjustav ohtliku hoone lammutamise. Vabanenud platsi soovitakse edasiarendada Rõngu rahvamaja parklaks.

Projekti maksumus: 12 456€

Toetuse summa: 8719,20€

Projekti kaasrahastas KredEx.

Mahajäetud meiereihoone enne lammutust:

Lammutusjärgne olukord: