Tasulisele reklaamile esitatavad tehnilised nõuded

Elva valla lehte saadetav reklaam peab vastama järgmistele nõuetele:

  1. Valmisreklaamid peavad olema PDF-formaadis. PDF-faili tegemisel tuleb lähtuda standardist PDF/X:1-a (2001 või 2003).
  2. Kõik kujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK-formaadis (mitte RGB, Lab või ICC). Kasutatud spot-värvid tuleb konverteerida CMYK-kujule. Juhul, kui failis leidub spot-värve, siis konverteeritakse need ajalehe trükifailis paberi värviprofiili alusel automaatselt, kuid selline tulemus ei pruugi vastata soovitule.
  3. Mustade tekstide ja objektide puhul tuleb vältida 4-värvi musta (rich black) kasutamist.
  4. Kursiivis või šerifidega kirja minimaalne suurus peab olema vähemalt 10 punkti.
  5. Reklaami protsessvärvide protsentuaalne summa ei tohi värvilistel pindadel ületada 240%. Juhul kui protsessvärvide protsentuaalne summa ületab valmisreklaamis 240%, konverteeritakse need ajalehe värviprofiili alusel automaatselt, kuid tulemus ei pruugi sel juhul vastata soovitule. Sobiva ajalehepaberi värviprofiili leiab Printalli veebilehelt: http://www.printall.ee/wp-content/uploads/icc/ISOnewspaper26v4.icc.
  6. Reklaami kujundus peab olema soovitud lõpptulemusega 1:1 mõõdus ilma lõikevaruta.
  7. Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid peavad sisalduma saadetud pdf-failides.