Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke objektile „Rannu kooli rekonstrueerimine" viitenumbriga 230218. Omanikujärelevalve teostamise aluseks on majandus- ja taristuministri 02.07.2015 vastuvõetud määrus „Omanikujärelevalve tegemise kord". Pakkuja peab vähemalt kahel päeval nädalas objektil käima.

 

Omanikujärelevalve teostaja kvalifikatsiooninõuded: diplomeeritud ehitusinsener, EKR tase 7, hoonete ehituse omanikujärelevalve. Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24 kuu jooksul täitnud vähemalt 1 käesoleva hanke objektiga samaväärse hoone ehitamise omanikujärelevalve lepingu. Samaväärseks loetakse hooneid koodiga 12600 (Meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned (12611-12659) ehitise kasutamise otstarvete loetelu kohaselt. Referentstöö nimetus tuleb esitada koos tellija kontaktisiku andmetega.

 

Pakkumus tuleb esitada kuutasu põhiselt. Laekunud pakkumusi hinnatakse odavaima kuutasu alusel. Tööde tegemise aeg kattub Rannu kooli ehitusperioodiga.

 

Pakkumus tuleb saata e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 08.02.2021 kell 13.00.

Lisainfo korral pöörduda vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk poole: tel 51 29 072, e-post: hegri.narusk@elva.ee.