Rannu Kooli energitõhususe tõstmine

Projekti käigus renoveeriti Rannu koolihoone, et parandada koolihoone energiatõhususe näitajaid, vähendada ülalpidamiskulusid ja CO2 heitekogust. Rekonstrueerimise abil tagatakse kooli ülalpidamise jätkusuutlikkus ning edendatakse taastuvenergia kasutust – selleks paigaldati koolihoonele päikesepaneelid. Hoone ümberehituse tulemusel paranevad energiatõhususe näitajad umbes kolm korda. Projekti elluviimine aitas luua tänapäevased õppetingimused. 
 
Rannu koolihoone ehitati 1968. aastal. Hoone erinevaid osi (küttesüsteem, põrandad, välisseinad jms) on varasematel aastatel küll uuendatud, kuid kuna hoonel on kehv soojustus ja vana küttesüsteem (maja köetakse põlevkiviõli katlaga), siis on hoone ülalpidamiskulud suured.
 
Rannu Kooli energiatõhususe töid teostati 2021. aastal. Tööde teostajaks Energia ja Ehitus OÜ. Projekti kogumaksumus oli 1 346 954,29 eurot. Projekti kaasrahastab Riigi Tugiteenuste Keskus 562 560 euroga. Hoone energiatõhusamaks muutmist toetas Eesti riik.