Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva vald, Rannu alevik, Ringtee tn 17 asuva ühislauda (ehitisregistri kood 120660521) lammutamiseks vastavalt lisatud lammutusprojektile.

Hoone lammutamiseks on väljastatud ehitusluba nr 2012271/32298.

 Pakkuja peab olema viimase kahe aasta jooksul teostanud vähemalt ühe hoone lammutustöö.

 

Referentstöö nimetus tuleb esitada koos tellija kontaktisiku andmetega.

 

Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind. Tööd tuleb teostada hiljemalt 30.04.2021.

Peale hoone lammutamist on töövõtja kohustatud esitama  ehitisregistrile hoone täieliku lammutamise teatise. 

 

Pakkumus tuleb esitada e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 15.02.2021 kell 15.00.

Lisainfo: Vallavara spetsialist Terje Korss, tel: 53020888, e-post: terje.korss@elva.ee.