Rannu aleviku sademeveekanalisatsioon

Sademeveekanalisatsiooni uus trass saab alguse Elva tee 9 kortermaja juurest ning kulgeb Rannumõisa tänava serva pidi suubudes peale õli- ja liivapüüdureid Rannu paisjärve. Sademevee kogumiseks paigaldatakse tänavatele restkaevud. Trassi äärde jäävate kortermajade kinnistuteni viiakse ühendusotsad ja soovijatel on võimalik tulevikus juhtida kinnistu pealt kokku kogutud vesi sademeveekanalisatsiooni. 

 

Rannu sademeveeprojekti seletuskiri

Rannu sademeveeprojekti asendiplaan

Täpsem info projekti ja liitumusvõimaluste kohta vallamajandusosakonnast.