Ranitsatoetus

Ranitsatoetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Ranitsatoetust suuruses 100 eurot on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Elva vald. Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse ranitsatoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale. Ranitsatoetust ei maksta juhul, kui sama lapse eest on taotluse esitamise seisuga Vallavalitsuse ees võlgnevus lasteaia kohatasu ja toiduraha osas.Toetust makstakse ühekordse toetusena Elva valla eelarvest. Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse.


Taotlusi võetakse vastu 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

 

Ranitsatoetust on võimalik taotleda:

  • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu sisenemiseks tuleb end sisselogimisel ID-kaardi, mobiili-ID või SMART ID-ga;
  • pabervormis on blanketti võimalik alla laadida siit. Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ja teenuskeskustes.

 

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm

Kontaktid: 525 3370 / sirje.erm@elva.ee