Puude raie ja hooldus Elva vallas 2021

 

Elva vallavalitsus ootab hinnapakkumisi ohtlike puude raieks ja võrahooldustöödeks. 

Puid tohib langetada ja hooldada ainult kutsetunnistusega arborist. Pakkumuses esitada koopia pädevust tõendavast dokumendist.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil sten.saarekivi@elva.ee hiljemalt 11.03.2020 kell 12:00.

Täpsem info: 

Hinnapakkumuse päring Elva valla puude raieks, kändude freesimiseks ja võrahoolduseks 2021