Puhja seltsimaja remonttööd

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Puhja, Viljandi tee 24 asuva Puhja seltsimaja siseruumide remonttööde teostamiseks ja hoone vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetele vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele ja Päästeameti ettekirjutusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg on kolm (3) kuud arvates töövõtulepingu sõlmimisest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18.06.2021 kell 11.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil elva@elva.ee

Lisainfo: abivallavanem Mikk Järv tel: 51 70 306 ; e-mail mikk.jarv@elva.ee

Lisadokumendid:

Tehniline kirjeldus

Väljavõte Päästeameti ettekirjutusest