11.07.23

Puhja minispordiväljaku rajamine

Projekti eesmärk
Multifunktsionaalse minispordiväljaku rajamise eesmärk on kaasajastada ja laiendada Puhja piirkonna sportimistingimusi. Sellega antakse panus kohaliku taristu arendamisse, mis üldiselt parandab piirkonna konkurentsivõimet ja tõstab selle koha atraktiivsust elukeskkonnana. Objekti rajamine võimaldab suunata järjest enam inimesi sportima ning toetab kohalikke spordiklubisid treeningvõimaluste parandamisel. 


Projekti tulemus
Asula südamesse rajatav objekt võimaldab  spordiga tegeleda erinevas eas inimestel. Minispordiväljakul on edukalt võimalik korraldada ühissündmusi peredele, mis lähendab omavahel kogukonna liikmeid. Projektist saavad kasu Puhja ümberkaudsed asulad (Rannu, Ulila, Rämsi). Minispordiväljakul on võimalik harrastada korvpalli, jalgpalli, rahvastepalli, sulgpalli viia läbi erinevaid aeroobseid treeninguid. Valgustatud objektil saab tegutseda ka hilisõhtutel. Projekteeritud kunstmurukattega minispordiväljaku mõõdud on 36m x 24m. Minispordiväljaku läänepoolsesse otsa on projekteeritud ühe korvikonstruktsiooniga tänavakorvpalli plats, mõõtudega 15m x 12m. Projekteeritud spordiväljakud vastavad harrastus- ja treeningsportlaste tasemele. Mõõdud ja märgistus vastavalt saalijalgpalli ja tänavakorvpalli reeglitele.


Maksumus
Koos valgustuse rajamisega kujunes objekti maksumuseks 128 336 eurot, millest  EAFRD MAK 2014-2020 LEADER-meetme raames ja Tartumaa Arendusseltsi poolt rahastatakse summas 69 992,12 eurot.


Projekteerija: OÜ EJL Ehitusbüroo
Teostaja: OÜ Kivipartner

Toimetaja: ELIISE-BERTA TARTO