Puhja Kooli kaasajastamine

Puhja kooli kaasajastamise projekti eesmärgiks on saada juurde tänapäevastele kooliruumi vajadustele vastavat avatud mitmekülgselt kasutatavat funktsionaalset ruumi ja tagada parem õpikeskkond. Hoonele ehitatakse juurde suur saali- ja fuajeeblokk, mis aitab 4-korruselise hoone siduda ühtlasemaks tervikuks. Ümber ehitatakse ka mitmed klassiruumid ning luuakse väikeklassid eripedagoogi ja logopeedi tarbeks. Projektis on tähelepanu pööratud klassiruumide valgustuse parandamisele. 

 

Projekti kulg

Puhja Kooli kaasajastamise projektile on SA Innove andnud 2017.aastal toetust 840 548 eurot. Omaosalusena planeeris Puhja vald eelarvesse 880 000 eurot laenuraha. Kokku on ehitustöödeks eelarves planeeritud 1 720 548 eurot. Läbiviidud Puhja Kooli kaasajastamise uue hanke lõpphinnaks kujunes ca 1,6 miljonit eurot

 

Lisainfo: Vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk hegri.narusk@elva.ee