Projektitoetuste taotlemine ja eraldamine

Projektitoetuste taotlemise tähtajad on 1. märts (väikeprojektid) ja 1. november (väike- ja suurprojektid). 

Projektitoetuse eesmärk on propageerida Elva valda kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja spordivalda, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust ning väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist vallas. Projektitoetust on õigus taotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tingimusel, et projekt, millele toetust taotletakse, toimub Elva vallas või on vallaga muul viisil seotud. 
 

Projektitoetused jagunevad:  

1) väikeprojekt - taotletav toetus alates 200 eurost kuni 3000 euroni, omaosalus on minimaalselt 10% planeeritava projekti eelarvest. Väikeprojekti rahastust taotletakse e-taotluste keskkonna SPOKU kaudu järgmiselt: 

 • 1. novembriks (k.a) projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku järgmise kalendriaasta jaanuar kuni juuni; 
 • 1. märtsiks (k.a) projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku juuli kuni detsember.  

2) suurprojekt - taotletav toetus alates 3001 eurost, omaosalus on minimaalselt 30% plaanitava projekti eelarvest. Suurprojekti rahastust taotletakse e-taotluste keskkonna SPOKU kaudu hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks. 

3) investeeringutoetus - investeeringutoetuse eesmärgiks on toetada kaasfinantseeringuga valla elukeskkonna arendustegevust. Kaasfinantseeritav summa on maksimaalselt 10% projekti eelarvest.

Nii suur- kui väikeprojektide taotlusvoorud avatakse hiljemalt 1 kuu enne tähtaega. Investeeringutoetuse taotlusvoor on 2023. aastal peatatud kuni rahaliste vahendite selgumiseni.

 

Projektitoetuste taotlus tuleb esitada SPOKU keskkonnas ning SPOKUs on neli erinevat vormi:

 1. Projektotoetuse taotlus suurprojektidele;
 2. Projektitoetuse taotlus väikeprojektidele;
 3. Investeeringuprojektide kaasfinantseerimise taotlemine;
 4. Rahvariidetoetuse taotlemine.

Mida toetuse taotlemisel silmas pidada?

Kõiki projekte hindab hindamiskomisjon ning selleks, et teie taotlus saaks rahastuse, peab see saama kokku vähemalt 60 punkti. Oleme välja töötanud ka HINDAMISJUHISE, mis on heaks abiliseks juba projekti kirjutamisel, selle saab alla laadida siit 

 • Taotluses tuleb selgitada oma projekti ideed ja eesmärki (selle eest on võimalik saada hindamisel kuni 30 punkti).
 • Kirjeldage, milline on kasulikkus Elva vallale; kellele on see üritus suunatud; missugune on osalejate ja/või kasusaajate arv (võimalik saada kuni 30 punkti);
 • Kirjutage võimalikult detailselt ja täpselt lahti ürituse eelarve ja toetuse suurus. Märkige ära ka info kaasrahastajate kohta, kirja pange ka omaosalus. Arvestage, et hiljem peate aruandes ka kulude kohta aru andma (hindamisel võimalik saada kuni 30 punkti);
 • Taotluses palume lahti kirjutada teavitusplaani, mis tähendab vastamist järgmistele küsimustele: millal alustatakse teavitusega; kui tihti ja millistes kanalites teavitust teha plaanite; kuidas märgite või näitate ära Elva valla kui toetaja jne (hindamisel võimalik saada kuni 10 punkti).

NB! Oluline, mida veel meeles pidada:

 1. Investeeringutoetuse taotlemisel peate esitama taotluse Elva vallavalitsusele vähemalt 30 päeva enne põhitaotlejale taotluse esitamist.
 2. Kui olete toetuse saanud ja projekt on ellu viidud, arvestage aruande esitamisel, et aruandes tuleb ära näidata ka see, kuidas on projekti/tegevuse teavitamisel kasutatud Elva valla logo.
 3. Arvestage, et kui toetussumma on suurem kui 1000 eurot, siis tuleb aruandes esitada ka kõik kuludokumendid.
 4. Arvestage, et kui üritus jääb ära või toimub oluliselt vähendatud kujul, siis tuleb raha kas osaliselt või täielikult tagasi maksta.

  Projektitoetuse taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt Elva valla e-teenuste keskkonnas SPOKU

 

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit. 

Projekti- ja tegevustoetuste meelespea!

 

Lisainfo:

Helen Köhler

kultuurispetsialist

helen.kohler@elva.ee, tel 5454 0014

Projektitoetused

 

Projektitoetused 2023

Projektitoetuste jaotuse 2023. aasta kevadisele väikeprojektide voorule leiate SIIT

Projektitoetuste jaotuse 2023. aasta projektidele leiate SIIT

Investeeringutoetuste jaotuse 2023. aasta eelarvest leiate SIIT

Sündmused