Projekteerimistingimuste taotlemine

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse ehitisregistri kaudu. 

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse ehitisregistri kaudu. 


Kui see ei ole võimalik, siis esitatakse vajalikud dokumendid Elva Vallavalitsusele

Projekterimistingimuste blanektid on leitavad siit:

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015033


Riigilõiv
Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot. Riigilõiv tasuda Elva vallavalitsuse kontole:

SWEDBANK EE212200001120112068

SEB EE291010102018767003

Makse teostamisel märkida selgitusse toiming, mille eest riigilõiv tasutakse  (projekteerimistingimused) ja  aadress.