Elva linna pika tänava transiittee rekonstrueerimine

 

Investeeringu tulemusel rekonstrueeritakse vastavalt põhiprojektile Pika tänava katend ja aluspõhi, mis on tänaseks juba amortiseerunud. Sademevee ärajuhtimise süsteemi uuendamisega vähendatakse teele tekkivaid veekahjustusi ja vajumeid. Investeeringu tulemusel paraneb tee seisukord, liiklusvoog ja –ohutus, toodangu/kaupade kvaliteetsus ning tagatakse teekatendi pikemaajalisem vastupidavus. Tänu Pika rekonstrueerimise projektile vähendatakse tee hooldus- ja püsikulusid. 
 
Teekate antud lõigul on rasketranspordi tõttu amortiseerunud ning sellest tulenevalt muutunud ajapikku vajumise tõttu ebatasaseks, künklikuks ning auklikuks. Pikk tänav on pikaajaliselt olnud Elva üheks kehvemaks tänavaks. Pikk tänav on ainsaks Elva linna raudteetransporti teenindavaks tänavaks.  Pika tänava rekonstrueerimist on takistanud investeeringu väga suur maht, mis on Elva valla eelarvele üle jõu käinud. Pikk tänava üheks peamiseks probleemiks on sõidutee laius, vahemikus Tartu maantee kuni Kalda tänav, mis kohati on üle 11 meetri. Tänav on väga lai, mis soodustab kiiruse ületamist, mis omakorda tõstab liiklusõnnetuste tekkimise riski ning suurendab ebamõistlikult teehoolduse kulusid. Kogu tänava kanalisatsioonikaevude kaaned, veekaevude kaaned ning veetorustiku kaped ei ole tänavaga tasapindsed ning vajavad tõstmist.  
 
Käesolevast projektist eraldiseisvana teostatakse Pikal tänaval tänavavalgustuse uuendamine KIK-i projekti ''Elva linna tänavavalgustuse renoveerimine'' raames. 

Projekti kaasrahastab Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeerium 477 699 euroga kohalike teede ehitamise juhtumipõhise investeeringutoetuse meetmest ning Rahandusministeerium 738 962 euroga Covid-19 eriolukorra investeeringutoetuse meetmest. 

Töid teostatakse 2021. aasta jooksul.

Pikk tänav enne rekonstrueerimistöid: