Elva valla piirkonnakogud

Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnas on piirkonnakogud valitud

Elva Vallavalitsus kinnitas 5.juuli istungil Palupera, Puhja ja Rõngu piirkonnakogude valimiste tulemused vastavalt rahvahääletuse tulemustele.  

Palupera piirkonnakogu koosseisu kuuluvad (7 liiget): 

Mae Juske, Veikko Käos, Triin Pannel , Ain Veemees, Rain Komlev , Artur Lõhmus  ja  Madis Haug.

Asendusliikmeteks on Kadri Koddala, Aet Treial ja Anne Uudeküll.

Piirkonnakogu esimees on Madis Haug, aseesimees Veikko Käos

Puhja piirkonnakogu koosseisu  (9 liiget) kuuluvad:

Margot Mahla, Andrus Mäll, Kaja Udso, Madli Tuvike, Juta Lipmeister, Kristina Ermel, Rainer Banhard, Egert Tuul ja Arne Salo.

Piirkonnakogu esimees on Kristina Ermel, aseesimees- Andrus Mäll

Rõngu piirkonnakogu koosseisu (9 liiget) kuuluvad:

Mari-Liis Vanaisak Tõnis Leosk, Riko Oras,  Indrek Jaal, Laine Meos, Märt Mõtus, Kalev Jago, Andres Luik  ja Sirle Lüüs.

Rõngu piirkonnakogu asendusliikmed on Jüri Ilves, Heilo Altin, Raul Simson, Ants Prüüs ja Haimar Kallas

Piirkonnakogu esimees on Mari-Liis Vanaisak, aseesimees Indrek Jaal.

Rannu piirkonnakogusse  (7 liiget) kuuluvad: 

Elva vallavalitsus kinnitas 9. augusti istungil Rannu piirkonnakogu liikmed: Üllar Kaaver,  Tiia Runthal, Lea Tuvikene,Hille Andressoo,Viive Vink, Meeri Metspalu ja  Aivo Kapten.

Piirkonnakogu esimees on Viive Vink, aseesimees Lea Tuvikene. 

 

Lisainfo:

Sirli Pippar

arendusspetsialist

sirli.pippar@elva.ee 

 

 

*********************************************************************************************

Elva vallavolikogu võttis vastu Elva valla piirkonnakogude statuudi

Seni kehtis Elva vallas kuus erinevat piirkonnakogu statuuti, mis kaotavad kehtivuse 2021. aasta oktoobris toimuvate kohalike volikogude valimistega. Enne statuudi uuendamist konsulteeriti kõikide Elva valla piirkonnakogudega, kellest kõik andsid tagasisidet, et peavad vajalikuks piirkonnakogude jätkamist.

Uus statuut reguleerib piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust.

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiaiivi ja identieedi hoidmiseks.

Statuudi eelnõu oli avalikul väljapanekul 20.07.–03.08.2021. 

Uue statuudi järgi sõltub piirkonnakogu liikmete arv piirkonna elanike arvust:

  • kuni 2000 elanikku – 7 liiget;
  • 2000 kuni 4000 elanikku – 9 liiget;
  • üle 4000 elaniku –11 liiget.

Piirkonnakogu liikmeks võib olla piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi.

Piirkonnakogu valimised korraldab Elva vallavalitsus. Tutvu Elva valla piirkonnakogu statuudiga täpsemalt siin

 

2018-2021 toimunud piirkonnakogu koosolekute protokollid on leitavad valla dokumendiregistris.
 

Piirkonnakogu statuudid (kehtisid kuni oktoober 2021):

Elva piirkonnakogu statuut

Konguta piirkonnakogu statuut

Palupera piirkonnakogu statuut

Puhja piirkonnakogu statuut

Rannu piirkonnakogu statuut

Rõngu piirkonnakogu statuut