Rahvastikuregistri väljavõte


Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta. Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles.

Info korduvate tõendite ja väljavõtete taotlemise kohta Siseministeeriumi kodulehel.

!!!Alates 01.01.2023 muutub rahvastikuregistrist andmete väljastamise kord!!!
Rahvastikuregistri väljavõtet väljastab ainult maakonnakeskuse kohalik omavalitsus, nt Tartu Linnavalitsus  ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot.


Tutvu oma andmetega iseteenindusportaalis e-rahvastikuregister.

Elva Vallavalitsus väljastab elukoha andmete väljavõtet (ehk elukohatõendit).

Elukoha andmete väljavõtet (elukohatõendit) saab:

  • tasuta elukohajärgsest kohaliku omavalitsusest
  • riigilõivu eest maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest (NB! Kui maakonnakeskuse kohalik omavalitsus on elukohajärgne kohalik omavalitsus, siis on elukohatõend tasuta)

Tava kohalikud omavalitsused (ehk Elva Vallavalitsus) teise kohaliku omavalitsuse elanikule elukoha andmeid ei väljasta.

Elanike nimekirja saab tasuta ruumi aadressijärgsest kohalikust omavalitsusest või e-rahvastikuregistrist.

Maakonnakeskuse kohalik omavalitsus väljastab teises kohalikus omavalitsuses asuva ruumi kohta elanike nimekirja riigilõivu eest.

 

Väljavõtte jaoks palume täita vastav avaldus:
AVALDUS ELUKOHATÕENDI VÄLJASTAMISEKS (NB! Enne täitmist salvestage blankett endale arvutisse).
Avaldust on võimalik esitada:

  • digiallkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee;
  • isiklikult kohale tulles Elva Vallavalitsusse või Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonna teenuskeskustesse. Sellisel juhul tuleb vastava ametnikuga aeg eelnevalt kokku leppida. Vaata asukohti ja kontakte siit.

.