Parkimiskaart

 

Parkimiskaardi väljastamise aluseks on keskmine, raske või sügav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Kui puuet ei ole määratud, siis on võimalik taotleda ajutist parkimiskaarti, mis määratakse kuni 6 kuuks ja aluseks on pere- või eriarsti tõend ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldest. 

Kaardi taotlemisel tuleb esitada: 

  • isikut tõendav dokument;
  • parkimiskaarti taotleva isiku foto suurusega 3x4 cm; 
  • ajutise liikumise- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral pere- või eriarsti tõend. 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarte väljastavad piirkondlikud sotsiaaltööspetsialistid. 

Vastutaja:
 
Õigusaktid: