Elva valla maale nimelise pargipingi paigaldamist reguleerib kord

Alates 23. veebruarist 2021 kehtib Elva vallas määrus „Elva valla maale nimeliste pargipinkide paigaldamise kord", mis reguleerib valla maale pinkide paigaldamist. Määruse vastuvõtmine oli vajalik seetõttu, et nimeliste pargipinkide paigaldamine on Eestis muutunud üha populaarsemaks ja seda ka Elva vallas.

Elva vallas on paigaldatud mitmeid pinke, näiteks Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju Kenneri mälestuspink ja Aivar Teppo pink.

Nimeline pargipink on hea viis tunnustada või mälestada Elva valla või valla piirkonna jaoks olulist inimest, kollektiivi, tegu või nähtust ja ettepaneku pingi paigaldamiseks parki, haljasalale või mujale avalikku ruumi saab teha igaüks. Taotlus pingi paigaldamiseks tuleb esitada Elva valla e-teenuste keskkonnas Spoku.

Oluline on siinjuures panna tähele, et ettepaneku tegijal tuleb tasuda ka pargipingi paigaldamise kulud. Pargipingi paigaldamise korraldab Elva vallavalitsus, kes hooldab pinki järgnevad viis aastat. 

Taotluse sisu vaatab läbi vallavolikogu kultuurikomisjon, kes hindab, kas taotluses nimetatud isik või sündmus on olulised Elva vallale või valla piirkonnale. 

Ettepaneku pingi asukoha osas teeb taotleja ning asukoht täpsustatakse koostöös vallavalitsusega. Määrusega ei ole kehtestatud pingi kindalt tüüpi, kuid vallavalitsus jälgib pingi tüübi valikul piirkonda terviklikult ning valib välja sobiva pingitüübi. 

Kehtestatud määrusega saate tutvuda SIIN.

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee