Palgaandmed

Avaliku teenistuse seadus seab raamistiku ametnike palgakorraldusele. Vallavalitsuses töötavate töölepinguliste töötajate palgakorralduses tuleb lähtuda töölepingu seadusest.

Kõikidel ametiasutustel on kohustus kehtestada palgajuhend. Elva Vallavalitsuse palgajuhend on leitav siit.

Avaliku teenistuse seaduse § 65 kohaselt tuleb avalikustada ametnike palgaandmed, mis avaldatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel.